Subsidie voor projecten met een breed maatschappelijk belang

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid, natuur- en milieu, sport en recreatie en sociaal-maatschappelijk in Breukelen en omstreken. Het aanvraagformulier kun je printen en opsturen per post. 

Toepassing

Het uitvoeren of tot stand brengen van projecten (in Breukelen e.o.)  van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking op het gebied van:

 • Kunst en cultuur;
 • Gezondheid;
 • Natuur en milieu;
 • Sport en recreatie;
 • Sociaal-maatschappelijk/ideëel.

Doelgroep

Organisaties die een project tot stand willen brengen in Breukelen en omgeving. 

Voorwaarden

 • Het SBB fonds geeft alleen donaties ten behoeve van concrete, benoembare en afgebakende projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds is gevestigd zijnde het werkgebied van de voormalige Spaarbank Breukelen.
 • Vooral gericht op het mogelijk maken van bijzondere projecten, waarbij in principe slechts projecten in de voorbereidende fase (en niet tijdens de aanvraag of als behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd) kunnen worden gesteund.
 • De aanvrager moet aantonen niet zelf te beschikken over (voldoende) middelen om het desbetreffende project te kunnen realiseren.

Restricties

 • Exploitatietekorten, salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.
 • Aanvragen voor financiële steun aan een individueel belang worden niet gehonoreerd.
 • Aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door de overheid gesubsidieerde instellingen wordt in principe geen steun verleend en evenmin aan commerciële instellingen, tenzij in het kader van een bijzonder project.

Subsidies

Het is onduidelijk om wat voor bedragen het gaat. 

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen). Deze moet per post worden opgestuurd. 

Meesturen

 • Handelsregister uittreksel
 • Activiteitenplan
 • Begroting
 • Financieel jaarverslag
 • Kostenbegroting/offertes
 • Financieringsdekkingsplan

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand