Subsidie voor projecten op het gebied van dementie, psycho-geriatrische aandoening en/of niet aangeboren hersenletsel

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht het door muziek verbeteren van de levenskwaliteit van de kwetsbare medemens met een psycho-geriatrische aandoening en/of niet aangeboren hersenletsel, dan wel een neurocognitieve stoornis. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties op het gebied van zorg, welzijn en/of maatschappelijke participatie. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen en ondersteunen van het brengen van muziek naar mensen met dementie en/of andere symptomen van niet-aangeboren hersenletsel, zowel verblijvend in een zorginstelling als thuiswonend in Nederland. 

Subsidie kan wenselijk zijn voor heel verschillende muziek-gerelateerde activiteiten in (thuis-) zorginstellingen, zoals live muziekuitvoering, het inhuren van een koordirigent, de aanschaf van een instrument, het vervaardigen van liedboekjes, opleiding medewerkers voor muzikaal omgaan met bewoners enzovoort.

Daar waar bestaande budgetten niet toereikend zijn, wil het fonds door het doelgericht ter beschikking stellen van aanvullende financiële middelen aan zorginstellingen en andere rechtspersonen die actief zijn op het terrein van zorg, welzijn en/of maatschappelijke participatie en een vergelijkbare doelstelling hanteren, bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de kwetsbare medemens met een psycho-geriatrische aandoening en/of niet-aangeboren hersenletsel. 

Doelgroep

Aanvragen voor financiële ondersteuning van muziek-projecten kunnen worden ingediend door (thuis-)zorginstellingen en andere rechtspersonen die actief zijn op het terrein van zorg, welzijn en/of maatschappelijke participatie en een vergelijkbare doelstelling hanteren. 

Voorwaarden

  • De aanvraag of het project dient betrekking te hebben op muziek in relatie tot kwetsbare medemens met een psycho-geriatrische aandoening en/of niet aangeboren hersenletsel
  • De aanvrager dient tot bovenstaande doelgroep te behoren
  • De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).