Subsidie voor projecten op het gebied van kansarme kinderen, ontwikkelingslanden, natuur en landschap en sociale en culturele projecten

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van mensen en projecten gericht op mensen in knelsituaties, kansarme kinderen, projecten in ontwikkelingslanden, versterking van natuur en landschap en initiatieven op sociaal en cultureel terrein. Het gaat met name om kleinschalige projecten. Het afgelopen jaar was er ca. 14.000 euro aan subsidie beschikbaar. 

Toepassing

Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.