Subsidie voor projecten op het gebied van kansarme kinderen, ontwikkelingslanden, natuur en landschap en sociale en culturele projecten

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van mensen en projecten gericht op mensen in knelsituaties, kansarme kinderen, projecten in ontwikkelingslanden, versterking van natuur en landschap en initiatieven op sociaal en cultureel terrein. Het gaat met name om kleinschalige projecten. Het afgelopen jaar was er ca. 14.000 euro aan subsidie beschikbaar. 

Toepassing

Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

Het gaat hierbij met name om onderstaande activiteiten:

  • Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap
  • Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein

Voorwaarden

Je aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Subsidie

Conform het jaarverslag was er afgelopen jaar ca. 14.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via het aanvraagformulier.
Je kunt het aanvraagformulier vervolgens doormailen naar het fonds.

Let op
Op dit moment is het subsidieplafond voor deze subsidieregeling bereikt. Er kan daarom in 2020 geen subsidie meer worden aangevraagd. Het fonds is aan het bekijken of er vanaf 1 januari 2021 weer middelen beschikbaar worden gesteld. Mocht dit het geval zijn dan zullen we de aanvraagperioden toevoegen en dit kenbaar maken.

Relevante links