Subsidie voor projecten op het gebied van kansarme kinderen, ontwikkelingslanden, natuur en landschap en sociale en culturele projecten

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van mensen en projecten gericht op mensen in knelsituaties, kansarme kinderen, projecten in ontwikkelingslanden, versterking van natuur en landschap en initiatieven op sociaal en cultureel terrein. Het gaat met name om kleinschalige projecten. Het afgelopen jaar was er ca. 14.000 euro aan subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, gedurende de aanvraagperiode. Het ingevulde aanvraagformulier kun je vervolgens naar het fonds doormailen.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

Het gaat hierbij met name om onderstaande activiteiten:

  • Helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties
  • Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen
  • Kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden
  • Kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap
  • Kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein.

Voorwaarden

Je aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Daarnaast zal je aanvraag worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • Institutionele stevigheid van het project
  • Sluitende financiering
  • Zekerheid van realisatie en beheer
  • Medefinanciers
  • Concrete aanwending van te verlenen bijdrage

Subsidie

Conform het jaarverslag was er afgelopen jaar ca. 14.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via het aanvraagformulier.
Je kunt het aanvraagformulier vervolgens doormailen naar het fonds.

Let op
Eind september 2021 zal weer gelegenheid worden geboden om aanvragen in te dienen voor de eerste ronde van 2022.

Relevante links