Subsidie voor projecten op het terrein van kunsten en wetenschap

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van kunst en wetenschap met een doelbewuste multidisciplinaire aanpak. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie aan projecten op het terrein van kunsten en wetenschap. Hierbij moet sprake zijn van een doelbewust zoeken naar een ontmoeting tussen beide disciplines of naar een doelgerichte combinatie van kunstvormen of wetenschappelijke activiteiten onderling. Er dient met andere woorden sprake te zijn van een doelbewust gezocht multidisciplinaire aanpak. 

Voorwaarden

  • Project moet uitzonderlijk zijn, ook voor de wereld van kunst en wetenschap
  • Het moet gaan om een ontmoeting tussen kunsten en wetenschap
  • Multidisciplinair van karakter

Subsidie

Gebaseerd op het meest recente jaarverslag is er ca. 50.000 euro subsidie per jaar beschikbaar, afhankelijk van het resultaat van het belegde vermogen.

Aanvragen

Let op: eerst contact opnemen met het fonds
Je kunt niet direct een aanvraag indienen. Alvorens een aanvraag te kunnen indienen, wordt het plan eerst getoetst in een mondelinge toelichting aan een van de bestuursleden van het fonds.

Vervolgens wordt de aanvraag schriftelijk ingediend, begeleid van een bondig gedocumenteerd projectvoorstel en een begroting, inclusief een dekkingsplan en opgave van al toegekende fondsen. Tevens wordt aangegeven welke publieksgroepen u beoogt te bereiken en met welke middelen.

Relevante links