Subsidie voor projecten op het terrein van kunsten en wetenschap

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van kunst en wetenschap met een doelbewuste multidisciplinaire aanpak. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie aan projecten op het terrein van kunsten en wetenschap. Hierbij moet sprake zijn van een doelbewust zoeken naar een ontmoeting tussen beide disciplines of naar een doelgerichte combinatie van kunstvormen of wetenschappelijke activiteiten onderling. Er dient met andere woorden sprake te zijn van een doelbewust gezocht multidisciplinaire aanpak.