Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten. Per jaar is er ca. € 336.960 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor concrete, benoembare projecten, die ten goede komen aan de hedendaagse lokale samenleving op het gebied van kunst, cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatie.

Doelgroep

Privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Werkgebied

Regio Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk
 • Het project heeft een maatschappelijk belang, in het bijzonder projecten op het gebied van kunst, cultuur, sport en recreatie, natuur/milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatie
 • De steun van het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bijzondere projecten, waarbij in principe slechts projecten in voorbereiding (en niet tijdens de aanvraag of behandeling daarvan reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd) kunnen worden gesteund
 • Bij wijze van uitzondering kan subsidie worden verstrekt aan projecten met een looptijd van meerdere jaren (maximaal 3 à 4 jaar), maar de steun heeft nooit een permanent karakter

Restricties

 • Exploitatietekorten, salariskosten, reiskosten, kosten verbonden aan het bezoeken van congressen en symposia, studiebeurzen c.q. reizen, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan normale activiteiten van een organisatie worden in principe van steun uitgesloten
 • In principe wordt geen financiële steun verleend aan:
  • Individuen
  • Institutionele (particuliere) vermogensfondsen
  • Projecten met een (hoofdzakelijk) inter/nationaal karakter
  • Feesten en partijen
  • Instellingen (overwegend) door een overheid gesubsidieerd
  • Commerciële instellingen
  • Instellingen/projecten met een politiek of religieus karakter

Subsidie

Per jaar is er ca. € 336.960 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Om een aanvraag te kunnen doen bij het  fonds moet je eerst een account aanmaken op de website van het fonds.
Zie verder de procedure op de website van het fonds (zie links).

Meesturen
Om de aanvraagprocedure op de website van het fonds te vervolgen heb je o.a. onderstaande gegevens nodig. 

 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Statuten
 • Begroting

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand