Subsidie voor projecten van jongeren met een lichamelijke, geestelijke of sociaal-maatschappelijke beperking

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten voor jonge mensen, die door een beperking op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden. 

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op jonge mensen, die door een beperking op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden. De te ondersteunen activiteiten zijn breed van opzet, mits maar gericht op bovenstaande doelgroep.

Bevordering van de ontwikkeling kan op een diversiteit van terreinen gewenst zijn. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van:

  • Sport
  • Muziek
  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs en cursussen
  • Maatschappelijk verkeer

Het jeugdfonds verstrekt financiële bijdragen om deelname aan dit soort activiteiten mogelijk te maken, bijvoorbeeld:

  • Bekostiging van  het lidmaatschap van een vereniging
  • Bijdrage in de aanschaf van een muziekinstrument of van een vervoermiddel 
  • Kosten van bijzondere schoolactiviteiten
  • Etc..

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).
Het ingevulde formulier kun je vervolgens met de (gevraagde) bijlagen opsturen naar het fonds.

Aanvragen door individuele personen moeten vergezeld te gaan door een ondersteunende verklaring van een bij het doel van de aanvraag betrokken instantie, zoals school, vereniging, instelling.

Relevante links