Subsidie voor projecten van jongeren met een lichamelijke, geestelijke of sociaal-maatschappelijke beperking

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van projecten voor jonge mensen, die door een beperking op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden. 

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op jonge mensen, die door een beperking op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden. De te ondersteunen activiteiten zijn breed van opzet, mits maar gericht op bovenstaande doelgroep.