Subsidie voor projecten van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en omgeving

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor voor projecten op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming. 

Toepassing

Subsidie voor projecten, bij voorkeur binnen de stad Utrecht, onder andere op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming. 

Werkgebied

Stad Utrecht en omgeving

Voorwaarden

  • De activiteiten moeten van maatschappelijk nut zijn, en plaatsvinden in de stad Utrecht of zeer directe omgeving
  • De activiteiten dienen betrekking te hebben op ouderen- en jongerenzorg, noodhulp of het enoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming.

Restricties

Geen financiële ondersteuning van exploitatiekosten.

Aanvragen

Vul bijgaande aanvraagformulier en en stuur het per e-mail naar het fonds met de bijlagen.

Meesturen

  • Projectplan 
  • Projectbegroting
  • Kopie statuten 
  • Kopie uittreksel 
  • Recent financieel jaarverslag organisatie
  • Alleen wanneer de aanvraag betrekking heeft op een vriendenstichting: de organisatie van de doelgroep

Aanvragen dienen voor 15 maart of voor 15 oktober te zijn ingediend om in respectievelijk de voorjaars- of najaarsvergadering behandeld te worden.