Subsidies

Subsidie voor projecten verslavingspreventie gericht op jongeren en risicogroepen in Utrecht

Deze subsidieregeling richt zich op het bevorderen van gezonde leefgewoontes en het voorkomen van verslavingsproblemen bij jongeren en risicogroepen in Utrecht. Door middel van verschillende preventieve activiteiten wordt getracht gezondheidsproblemen door middelengebruik en gokken te verminderen en bewustwording te creëren. De nadruk ligt op zowel universele als selectieve preventie, met extra aandacht voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen.

Verslaving - Alcohol - Drank
Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
€ 0 - € 1.340.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het doel van deze regeling is om positieve gezondheid te bevorderen door gezondheidsproblemen als gevolg van middelengebruik en gokken te voorkomen. Dit wordt bereikt door:

 • Verslavingspreventie basis: Gericht op jongeren onder de 18 jaar, jongvolwassenen (18 t/m 25 jaar), risicogroepen en hun sociale omgeving. Activiteiten omvatten bewustwording en informatievoorziening, individuele preventieve interventies en outreachend veldwerk. Ook omvat het deskundigheidsbevordering en vroegsignalering voor intermediairs.
 • Verslavingspreventie ongelijk investeren: Gericht op risicogroepen die momenteel onvoldoende bereikt worden. Activiteiten omvatten bewustwording en informatie, en het verbinden met preventiepartners in het sociaal domein. Daarnaast omvat het monitoring en kennisdeling van trends en risico's.
 • Preventie KOPP/KOV-kinderen: Gericht op kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen. Activiteiten omvatten preventieve interventies gericht op het voorkomen van mentale- of verslavingsproblematiek bij deze kinderen en jongvolwassenen, met aandacht voor intergenerationele overdracht van problematiek.

Ondersteunde projecten:

 • Verslavingspreventie basis: bewustwording, individuele interventies, outreachend veldwerk.
 • Ongelijk investeren: toeleiden naar interventies voor risicogroepen, samenwerking met preventiepartners.
 • Preventie KOPP/KOV-kinderen: preventieve interventies, samenwerking met GGZ-partners.

Doelgroep

Niet-commerciële rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Gemeente Utrecht

Voorwaarden

De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
 • Aanvraag moet voor twee jaar (2025 en 2026) ingediend worden.
 • Uit de aanvraag moet blijken dat wordt voldaan aan eisen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Utrecht.
 • Activiteitenoverzicht met impact voor de doelgroep, gebruikte methodiek en expertise van medewerkers.
 • Financiële onderbouwing met personele en materiële middelen per subsidiejaar.

Restricties

 • Subsidieaanvragen moeten met e-herkenning worden ingediend.
 • De aanvraag moet voor 1 oktober 2024 worden ingediend.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen
De aanvraag moet vergezeld gaan van een activiteitenoverzicht en financiële onderbouwing.

Indientermijn

 • -

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Maatschappij en samenleving
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!
 • Eenvoudige navigatie: Vind moeiteloos je weg door meer dan 4000 regelingen met ons intuïtieve platform.
 • Real-time alerts: Mis nooit meer een kans met onze gepersonaliseerde meldingen.
 • Effectief beheer: Houd subsidies en fondsen overzichtelijk bij met je eigen dashboard.

Word nu lid

Je bent al lid voor slechts € 33,- per maand!