Subsidie voor projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties in de omgeving van Groningen. Het fonds geeft geen subsidies aan individuele aanvragers, alleen aan organisaties en projecten die zich richten ouderen en jongeren in een achterstandssituatie.

Toepassing

Subsidie gericht op ouderen en jongeren in achterstandssituaties in de regio Groningen.

Voorwaarden

 • Het initiatief draagt bij tot het lenigen van een nood van jongeren of ouderen
 • Door middel van het initiatief wordt een groep in een zwakke maatschappelijke positie in staat gesteld haar belangen (beter) te verdedigen of anderszins haar positie in de maatschappij te versterken
 • Door middel van het initiatief wordt bijgedragen aan bewustwording of activering van de plaat­selijke (met name de katholieke) groepering met betrekking tot een probleem in de samenle­ving
 • Het initiatief verdient speciale aanbeveling vanwege:
  • De fase waarin het zich bevindt
  • De aanpak en werkwijze
  • De aard van het probleem
 • Het initiatief richt zich op de ontwikkeling van (katholieke) ouderen
 • Het initiatief richt zich op onderwijs aan de bovengenoemde doelgroepen
 • Het initiatief richt zich op het stimuleren van de pastorale zorg aan ouderen binnen de RK gemeenschap in de stad Groningen e.o.

Let op
Een initiatief hoeft niet tegelijk aan al deze criteria te voldoen!
Het is met name van belang is dat het bestuur van het fonds met behulp ervan tot een oordeel kan komen.

Restricties

Het fonds geeft geen subsidies aan individuele aanvragers, maar aan organisaties die zich voor de doelen van de stichting inzetten.

Werkgebied

Regio Groningen.

Aanvragen

Online, alléén via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Begeleidende brief
 • Toelichting op het project of een projectplan
  • Het probleem dat aangepakt gaat worden
  • De omschrijving van het project
  • De activiteiten en de te verwachten resultaten
  • Wat de gevraagde bijdrage is en welke andere financieringsbronnen er zijn
 • Begroting

Tip
We adviseren je het projectplan dat je via Fondswervingonline kunt aanmaken te uploaden als bijlage.