Subsidie voor recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve organisaties of projecten

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van organisaties of projecten die actief zijn op het gebied van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard, of een combinatie hiervan, en een algemeen belang dienen. Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit het verlenen van eenmalige subsidies. Aanvragen kunnen ook groter zijn dan 50.000 euro.