Subsidie voor recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve organisaties of projecten

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties of projecten die actief zijn op het gebied van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard, of een combinatie hiervan, en een algemeen belang dienen. Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit het verlenen van eenmalige subsidies. Aanvragen kunnen ook groter zijn dan 50.000 euro.

Toepassing

Het verlenen van financiële bijdragen aan instellingen, organisaties of rechtspersonen die actief zijn op het gebied van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard of een combinatie hiervan en een algemeen belang dienen.

In de meeste gevallen gaat het om een eenmalige subsidie, waarbij het fonds voor een periode, langer dan een jaar, een subsidie of bijdrage verlenen.

Werkgebied

Gemeente Schouwen-Duiveland

Voorwaarden

Onderstaand de belangrijkste voorwaarden.

  • In het algemeen worden alleen subsidies of bijdragen verstrekt aan instellingen of organisaties die werkzaam zijn op het gebied van recreatie, toerisme, sport, educatie en cultuur en een algemeen belang dienen
  • De activiteiten moeten aansluiten bij de doelstellingen van het fonds
  • Subsidies of bijdragen worden alleen verstrekt aan instellingen, organisaties of rechtspersonen en niet aan natuurlijke personen, slechts in zeer bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken

Aanvragen

Schriftelijk, zie contactgegevens.

Wanneer aanvragen
Hoe lang van tevoren je de aanvraag met indienen is afhankelijk van het gevraagde bedrag.
Aanvragen voor een subsidie of bijdrage tot een bedrag van € 50.000,– dienen tenminste twee maanden vóór aanvang van de activiteit waarvoor een bijdrage of subsidie wordt gevraagd, bij het bestuur te zijn ingediend
Aanvragen voor subsidies of bijdragen, groter dan € 50.000,– dienen uiterlijk op 1 juli van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag wordt gedaan, bij het bestuur te worden ingediend

Meesturen

  • Statuten van de vereniging of stichting
  • Uittreksel handelsregister
  • Jaarrekening afgelopen 2 boekjaren
  • Begroting lopend en/of komend boekjaar
  • Omschrijving en begroting van uw project
  • Overzicht van andere instanties waar subsidie wordt aangevraagd
  • Offertes van zaken waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Relevante links