Subsidie voor restauratie en renovatie cultuurhistorische gebouwen Friesland

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning voor het restaureren of renoveren (geen nieuwbouw) van een gebouw, bouwsel of een onderdeel daarvan met cultuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waarde. Per jaar is er ca. € 75.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, waarna deze behandeld zal worden tijdens de eerstvolgende vergaderdatum van het bestuur van het verstrekkende fonds.

Toepassing

Financiële bijdrage  voor het restaureren of renoveren (geen nieuwbouw) van een gebouw, bouwsel of een onderdeel daarvan in de Provincie Friesland.

Voorwaarden

 • De cultuurhistorische waarde moet evident zijn. De gebruikswaarde speelt ook een rol bij de beoordeling.
 • De stedenbouwkundige en landschappelijke waarde moet bijzonder zijn. In dit geval kan bijvoorbeeld een bepaald onderdeel van een waardevol dorpsgezicht of een parkensemble in het landschap in aanmerking komen voor een bijdrage.
 • De bouwambachtelijke aanpak van de restauratie moet verantwoord blijken te zijn.
 • De SBF zal slechts positief oordelen over een bijdrage als uit de aanvraag blijkt dat het om een 'restbijdrage' gaat in relatie tot de dekking van de totale kosten van het restauratieplan.
 • Het restauratieplan wordt gewogen op inhoudelijke aspecten t.a.v. kostenraming, dekkingsplan, esthetische en bouwkundige aanpak (moet blijken uit tekeningen)
 • Het restauratieplan moet gericht zijn op de instandhouding van de cultuurhistorische en technische waarden.
 • Er wordt ook gekeken naar de publieke waarde.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 75.000 subsidie beschikbaar. 
Per prject bedraagt de subidie over het algemeen tussen de € 1.000 en € 3.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand