Subsidie voor restauraties van monumentale orgels en aankopen van kunst door musea

Subsidies, Fondsen
Het financieel ondersteunen van restauraties van monumentale orgels en aankopen van kunst door musea. Incidentele financiële ondersteuning van maatschappelijke projecten. 

Toepassing

Financieel ondersteunen van restauraties van monumentale orgels en aankopen van kunst door musea. Incidenteel richt zich op het financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Het gaat daarbij onder andere om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten.

Het fonds verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

 • Restauraties van monumentale orgels
 • Aankopen van kunst door musea

en incidenteel

 • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
 • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
 • Instellingen die integratie bevorderen
 • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een (verstandelijke) beperking
 • Instellingen voor maatschappelijk werk
 • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
 • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
 • Kantoorinrichting van bovenstaande instellingen
 • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking
 • Projecten op het gebied van werkgelegenheid
 • en in beperkte mate aan Speeltuinen in achterstandswijken (mits openbaar toegankelijk)

Voorwaarden

 • Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen (stichtingen), niet aan individuen.
 • De bijdrage, die enige duizenden euro’s kan bedragen, wordt gegeven in de vorm van een eenmalige schenking.
 • Aan een organisatie wordt niet vaker dan éénmaal per drie jaar gegeven.
 • In exploitatiekosten wordt niet bijgedragen.
 • Er wordt uit slechts één onder de Fundatie ressorterende fondsen een uitkering gedaan. Het heeft geen zin bij meerdere ‘aanverwante’ fondsen een aanvraag in te dienen.
 • Organisaties die hun bestuurders boven de balkenendenorm belonen, komen niet in aanmerking voor een gift.

Restricties

Er worden géén giften gedaan aan onder andere:

 • dorpshuizen, buurtcentra, projecten in het buitenland, sport (tenzij voor gehandicapten), kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, milieubescherming, dieren(asiel), politieke doelen, wetenschappelijk onderzoek, congressen, studie of studiebeurzen, (lokale) omroepen, buitenlandse organisaties, festiviteiten, (amateur)muziek, scouting.
 • In zeer beperkte mate komen aanvragen op het terrein van de (kunst)historie in aanmerking voor een bijdrage.

Doelgroep

Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen (stichtingen), niet aan individuen.

Aanvragen subsidie

Er kan online op de website van het fonds een aanvraagformulier worden ingevuld (zie links).