Subsidie voor sociaal, maatschappelijke en culturele leven in Friesland

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor sociale, maatschappelijke en culturele projecten in de provincie Friesland. Subsidieaanvragen moeten vóór 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september per post worden ingediend om behandeld te kunnen worden in de eerstvolgende vergadering.

Toepassing

Financieel ondersteunen van het sociaal-maatschappelijk en culturele leven in de provincie Friesland en wat rechtstreeks of zijdelings hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder het ondersteunen van de Friese harmonie-en fanfaregezelschappen.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten en werkgebied.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

  • Projectplan
  • Omschrijving van de activiteit
  • Begroting met toelichting