Subsidie voor sociaal, medisch en maatschappelijk werk

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten, gericht op het bevorderen van sociaal, medisch en maatschappelijk werk en kerkelijk werk. De subsidie kan o.a. worden aangevraagd door maatschappelijke doelen, gehandicaptenzorg (lichamelijk en verstandelijk), ouderenzorg en diaconaat. Het afgelopen jaar werd voor een totaalbedrag van 220.000 geschonken aan 37 instellingen. De gemiddelde subsidie per project bedraagt ca. € 5000.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie aan non-profit instellingen op het gebied van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, waaronder kerkelijk werk.

Het kan hierbij gaan om activiteiten en instellingen actief op maatschappelijk gebied, diaconaat. lichamelijke gehandicaptenzorg, geestelijke gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

Doelgroep

  • Maatschappelijke doelen
  • Gehandicaptenzorg (lichamelijk)
  • Gehandicaptenzorg (verstandelijk)
  • Ouderenzorg (verzorging)
  • Diaconaat

Werkgebied

Het werkgebied is afhankelijk van het soort aanvraag.

Sociaal en maatschappelijke aanvragen
Regio Rotterdam

Medische aanvragen
Nederland

Voorwaarden

Je moet geen ondersteuning kunnen krijgen van de overheid.

Restricties

Geen aanvragen voor:

  • Privé personen
  • Studie- of promotieonderzoek
  • (Jaarlijks terugkerende) begrotingstekorten
  • Feesten, seminars of (in hoofdzaak) culturele manifestaties
  • Voorlichtings- en/of informatieve bijeenkomsten.

Subsidie

Financiële bijdrage € 500 tot € 15.000.
Het afgelopen jaar werd voor een totaalbedrag van 220.000 geschonken aan 37 instellingen.

Aanvragen

Via d epost of per e-mail.