Subsidie voor sociaal, medisch en maatschappelijk werk

Subsidies, Fondsen

Het financieel ondersteunen van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, waaronder kerkelijk werk. Het afgelopen jaar werd voor een totaalbedrag van 220.000 geschonken aan 37 instellingen.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie aan non-profit instellingen op het gebied van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, waaronder kerkelijk werk.

Het kan hierbij gaan om activiteiten en instellingen actief op maatschappelijk gebied, diaconaat. lichamelijke gehandicaptenzorg, geestelijke gehandicaptenzorg en ouderenzorg.