Subsidie voor sociale, maatschappelijke, culturele en ecologische initiatieven en evenementen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van kleinschalige, sociale, maatschappelijke, culturele en ecologische initiatieven en evenementen in binnen en buitenland.

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie voor kleinschalige, sociale, maatschappelijke, culturele en ecologische initiatieven in binnen- en buitenland die bijdragen aan de cohesie en het saamhorigheidsgevoel in de samenleving.

Voorwaarden

Je initiatief moeten bijdragen aan de cohesie en saamhorigheidsgevoel in de samenleving

Restricties

  • Initiatieven van mensen van een bepaalde gezindte of herkomst die participatie van anderen op voorhand benadelen of uitsluiten worden niet ondersteund
  • Voorstellen gericht op inkomstenondersteuning worden niet gehonoreerd (privé personen).

Aanvragen

Je kunt de aanvraag online indienen via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

  • Beschrijving van het betreffende initiatief of evenement
  • Beschrijving van het beoogde doel
  • Onderbouwde begroting
  • Overzicht van financiële bijdragen uit andere bronnen