Subsidie voor sport, cultuur, wetenschap, levensbeschouwing, charitas en maatschappelijke en kerkelijke activiteiten

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van activiteiten op kerkelijk, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel-, sportief- en wetenschappelijk gebied alsmede algemeen nut dienende activiteiten. Je kunt deze subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie voor activiteiten op kerkelijk-, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel-, sportief- en wetenschappelijk gebied. Ook verstrekt het fonds subsidie aan ANBI instellingen en activiteiten die verband houden met bovenstaande activiteiten.