Subsidie voor sport, cultuur, wetenschap, levensbeschouwing, charitas en maatschappelijke en kerkelijke activiteiten

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van activiteiten op kerkelijk, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel-, sportief- en wetenschappelijk gebied alsmede algemeen nut dienende activiteiten. Je kunt deze subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie voor activiteiten op kerkelijk-, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel-, sportief- en wetenschappelijk gebied. Ook verstrekt het fonds subsidie aan ANBI instellingen en activiteiten die verband houden met bovenstaande activiteiten.

Werkgebied

Activiteiten die niet onder toepassing genoemd worden
Heeten, en directe omgeving van Heeten

Activiteiten die onder toepassing genoemd worden
Nederland en buiten Nederland

Doelgroep

Aanvragen kunnen worden ingediend door stichtingen, verenigingen, kerkelijke instellingen, coöperaties, particuliere initiatieven etc.;

Voorwaarden

Aanvragen dienen betrekking te hebben op algemeen nut beogende instellingen en/of organisaties en activiteiten op kerkelijk-, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel-, sportief- en wetenschappelijk gebied.

Uitzonderingen zijn organisaties en activiteiten uit Heeten, die niet onder bovenstaande restrictie.

Restricties

  • Schenkingen en bijdragen die terug te voeren zijn naar een persoon komen niet in aanmerking
  • Het mag niet gaan om bijdrage in (structurele) exploitatietekorten
  • Het betreffen in principe eenmalige bijdragen / schenkingen om iets te bereiken
  • Er worden geen bijdragen / schenkingen gedaan indien er andere mogelijkheden onbenut blijven, waarbij met name gedacht moet worden aan het benutten van mogelijke gelden uit subsidie- en of andere overheidsregelingen

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Vermelden onder motivatie

  • Doel
  • Financiële onderbouwing
  • Wijze van besteding

Let op
Het fonds heeft 4x per jaar een vergadering over de aanvragen, het kan dus even duren voor je een reactie krijgt.
Let hier ook op met de planning van je aanvraag.