Subsidie voor stichtingen en verengingen gericht op welzijn

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor personen met een geestelijke of geestelijke beperkingen alsmede mensen die zich in een ongelijkwaardige positie bevinden. Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen stichtingen of verenigingen die bijdrage aan het algemeen welzijn van groepen mensen. Interessants is dat zowel privé personen als stichtingen en verenigingen een aanvraag kunnen indienen,

Toepassing

Activiteiten ondersteunen die gericht zijn op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een fysieke of geestelijke beperking zodat zij zoveel mogelijk op zelfstandige en gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, alsmede van mensen die door een ander noodlot in een ongelijkwaardige positie binnen de samenleving zijn geraakt.

Werkgebied

Regio Warmond e.d.

Voorwaarden

Stichtingen en verenigingen

 • Geen van de bestuursleden of leden mogen enige geldelijke beloningen genieten vanuit de verenigingen/stichtingen
 • Een gezonde financiële situatie bij de aanvrager, d.w.z. een positief eigen vermogen en dekkende exploitatie
 • De aanvragende rechtspersoon moet een algemeen nut beogen d.m.v. ANBI beschikking of specifiek publieke doel vervullen;
 • De aanvraag moet een redelijke reikwijdte hebben, dan wel brede toegankelijkheid
 • De aanvraag moet een duidelijke potentiele impact hebben
 • De aanvraag moet een redelijke (financiële) urgentie hebben
 • Het aangevraagde bedrag mag niet binnen de reguliere exploitatie vallen
 • Geen financiering van FTE’s , gages e.d.
 • De toegekende donatie wordt zoveel als mogelijk geoormerkt aan een projectonderdeel
 • De realisatie van het gedoneerde project dient in principe te starten na de besluitvorming door het bestuur op de ingediende donatie aanvraag
 • Goedkeuring vindt plaats bij meerderheid van stemmen in het bestuur
 • Bij staken der stemmen wordt de donatie niet toegekend

Privé personen

 • Persoon of ondersteunende persoon
 • Aanvraag voor persoon kan ook door derden worden aangevraagd
 • Een medische of financiële situatie bij de aanvrager, die door middel van de aangevraagde hulp, een verbetering in zijn situatie kan creëren
 • De aanvraag moet een redelijke reikwijdte hebben, dan wel brede toegankelijkheid
 • De aanvraag moet een duidelijke potentiele impact hebben
 • De aanvraag moet een redelijke (financiële) urgentie hebben
 • Het aangevraagde bedrag mag niet binnen de reguliere sociale voorzieningen vallen
 • De toegekende donatie wordt zoveel als mogelijk geoormerkt aan een probleem
 • Het gedoneerde bedrag dient in principe te worden uitgekeerd na de besluitvorming door het bestuur op de ingediende donatie aanvraag

Aanvragen

Schriftelijk.

Relevante links