Subsidie voor stichtingen en verenigingen in deel van Overijssel

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor stichtingen en verenigingen in Twente, tot maximaal ca. 5.000 euro per aanvraag. In bijzondere gevallen is een hogere aanvraag mogelijk. Opmerkelijk is dat je bij dit fonds maar liefst twee keer per jaar een aanvraag kunt indienen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Jaarlijks stelt het bedrijf achter dit fonds 4% van de nettowinst beschikbaar voor het financieel ondersteunen van stichtingen en verenigingen of stichtingen.

Werkgebied

Regio Twente, in het bijzonder: Lutte, Denekamp, Beuningen, Glane, Glanerbrug, Lattrop, Losser, Oldenzaal, Ootmarsum, Overdinkel, Rossum, Tilligte of Weerselo.

Voorwaarden

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting uit de Lutte, Denekamp, Beuningen, Glane, Glanerbrug, Lattrop, Losser, Oldenzaal, Ootmarsum, Overdinkel, Rossum, Tilligte of Weerselo
 • De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie is professioneel een betrouwbaar
 • De organisatie heeft meer sponsoren en donateurs voor de activiteit
 • De organisatie is niet afhankelijk van de bijdrage uit het Coöperatiefonds
 • De bijdrage is maximaal € 5000 en dekt niet de volledige kosten
 • De organisatie ontvangt maximaal twee keer per kalenderjaar een bijdrage uit het Coöperatiefonds

Restricties

Het fonds stelt geen bijdrage beschikbaar aan:

 • Politieke of religieuze activiteiten
 • Activiteiten die het milieu belasten
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen
 • Organisaties en activiteiten die winst maken

Subsidie

De bijdrage is maximaal € 5000, in sommige gevallen kun je een hoger bedrag aanvragen.

Aanvragen

Online, zie links.

Aanvraagperioden
Het fonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen in twee rondes (zie aanvraagperioden).