Subsidie voor stichtingen en verenigingen in Flevoland, gericht op cultuur en natuur

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor projecten op het gebied van beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur.

Werkgebied

Provincie Flevoland.

Voorwaarden

De algemene richtlijnen van het landelijke Prins Bernhard Cultuurfonds zijn van toepassing, deze kun je in de bijlage vinden

Naast de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds gelden voor afdeling Flevoland deze aanvullende richtlijnen:

  • De hoogte van een toekenning is altijd € 2.500 per aanvraag. Voor uitzonderlijk of bovenlokale projecten wordt dit bedrag zo nu en dan verhoogd tot € 5.000
  • Kleinere organisaties die geen rechtspersoon zijn, kunnen gebruikmaken van de statuten van de overkoepelende organisaties. Zo kunnen culturele experimentele projecten die niet helemaal aan de richtlijnen voldoen, maar wel waarde toevoegen aan het culturele klimaat in Flevoland, toch een aanvraag indienen. 

Subsidie

Standaard per aanvraag € 2.500.
Voor uitzonderlijk of bovenlokale projecten wordt dit bedrag zo nu en dan verhoogd tot € 5.000.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).