Subsidie voor studenten uit de derde wereld om aan een Nederlandse universiteit een mastertitel te halen

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financieel ondersteunen van studenten uit de derde wereld om aan een Nederlandse universiteit een mastertitel te halen en het ondersteunen van organisaties die het mogelijk maken dat personen in de derde wereld een voortgezette opleiding volgen.

Toepassing

Het fonds verstrekt financiële steun aan personen uit de derde wereld die aan een Nederlandse universiteit een master titel willen halen.

Interessant is dat ook organisaties en projecten die het mogelijk maken dat personen in de derde wereld een vervolgopleiding kunnen volgen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning in aanmerking komen. 

Doelgroep

  • Privé personen in de derde wereld die aan een Nederlandse universiteit een mastertitel willen halen
  • Organisaties en projecten die het mogelijk maken dat mensen in de derde wereld een vervolgopleiding kunnen volgen

Voorwaarden

De personen die voor financiële ondersteuning in aanmerking komen ontvangen de steun onder de voorwaarde dat ze na de studie terugkeren naar het land van herkomst om zo de kennis te kunnen uitdragen. 

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links