Subsidie voor studie en onderzoek op het gebied van oogheelkunde en voor projecten op het gebied van kunst en cultuur gericht op blindheid of slechtziendheid

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Het Rudolph en Barbara Hoppenbrouwers Fonds richt zich op het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland op het gebied van de oogheelkunde en projecten op het gebied van kunst en cultuur die beogen gevolgen van blindheid of slechtziendheid op te heffen of te verminderen, waaronder blindenbibliotheken.

Toepassing

Maakt het mogelijk voor getalenteerde afgestudeerden om een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland te doen op het gebied van de oogheelkunde. Steunt ook projecten op het gebied van kunst en cultuur die beogen gevolgen van blindheid of slechtziendheid op te heffen of te verminderen, waaronder begrepen het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van de blindenbibliotheek.

Werkgebied

Binnen- en buitenland.

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).