Subsidie voor studie en projecten op het gebied van herstelrecht

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van personen, organisaties en projecten die zich richten op het herstelrecht. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het leveren van een bijdrage in de bevordering van de studie over het Herstelrecht door middel van het ter beschikking stellen van een geldbedrag aan een persoon, vereniging of instelling die / welke zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van het herstelrecht.

Voorwaarden

Je aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.