Subsidie voor taalprojecten die meertaligheid bevorderen door het leren van een vreemde taal

Subsidies, Prijzen
Prijs van € 500.000,- voor taalprojecten die meertaligheid bevorderen door het leren van een vreemde taal. Alle onderwijsinstellingen, van het basis- en voortgezet onderwijs tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs, kunnen hun projecten inzenden. Ook andere opleidingsinstituten en non-profitorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Toepassing

Taalprojecten die meertaligheid bevorderen door het leren van een vreemde taal. 

Denk hierbij aan projecten die:

  • Van meertalige klassen en/of scholen waar diversiteit, interculturele dialoog en meertaligheid worden gewaardeerd en bevorderd
  • Waar taaldiversiteit wordt gebruikt als middel om taal te leren
  • Waarin onderwijs wordt gegeven aan leerlingen of studenten die de instructietaal niet machtig zijn. 

In alle gevallen kan het bijvoorbeeld gaan om projecten van scholen waar migranten of vluchtelingkinderen worden verwelkomd, scholen met meertalig onderwijs, internationale scholen en/of scholen waar regionale of minderheidstalen worden geïntegreerd. 

Alle projecten die bijdragen aan bevordering van vreemde talen, komen voor nominatie in aanmerking. Projecten die bovenstaande kenmerken bevatten en voldoen aan de voorwaarden, maken de meeste kans op een nominatie.

Voorwaarden

Je project:

  • Is innovatief, origineel en creatief
  • Zorgt voor verbetering van het talenonderwijs
  • Is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten
  • Is overdraagbaar
  • Is internationaal georiënteerd

Naast deze algemene voorwaarden moeten de inzendingen gerelateerd zijn aan een thema dat ieder jaar verandert.

Doelgroep

Alle onderwijsinstellingen, van het basis- en voortgezet onderwijs tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs, kunnen hun projecten inzenden. Ook andere opleidingsinstituten en non-profitorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Aanvragen

Neem contact op.