Subsidie voor uiteenlopende initiatieven zoals de milieubeweging, vluchtelingenorganisaties, discriminatie, racisme, sociaal-maatschappelijke kwesties, de homobeweging, ontwikkelingsorganisaties, etc.

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor uiteenlopende initiatieven zoals de milieubeweging, vluchtelingenorganisaties, instanties die zich bezighouden met de bestrijding van discriminatie, racisme of zich inzetten voor andere sociaal-maatschappelijke kwesties, de homobeweging, ontwikkelingsorganisaties, uiteenlopende culturele organisaties etc.

Werkgebied

De voorkeur gaat uit naar kleine organisaties in de omstreken van Nijmegen, maar heel strikt hanteren ze dit beleid niet.

Aanvragen subsidie

Als je subsidie bij hun wilt aanvragen, kun je een brief schrijven of een mail sturen naar naar Café de Plak t.a.v. de subsidiecommissie.

Ze waarderen het als de brief in ieder geval aan onderstaande elementen voldoet:

  • vermeld in de brief altijd wie je bent of om wat voor een instantie het gaat.
  • een goede beschrijving van het project (beoogde doel, eventuele begroting en dergelijke). Hoe grondiger de informatie, hoe beter ze een beeld kunnen krijgen van het project.
  • de juiste adresgegevens en het bankrekeningnummer waar het geld op gestort moet worden.
  • Gaarne zien ze je subsidieaanvraag tegemoet. Over het wel of niet verstrekken van subsidie onderhouden zij echter in de regel geen correspondentie.

 

Relevante links