Subsidie voor uitzonderlijke culturele projecten, gericht op een groot publiek

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van uitzonderlijke culturele projecten. Ondersteuning in de vorm van een garantie of een lening, in combinatie met een gegarandeerde afname van toegangskaarten, om zo extra te kunnen investeren in de marketing, zodat extra bezoekers kunnen worden aangetrokken, waarmee extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. Het fonds beschikt over twee regelingen. Het verschil tussen beide regelingen heeft betrekking op de beoogde bezoekersaantallen en de hoogte van de bijdrage van het fonds. De bijdrage ligt tussen de € 30.000 en € 100.000 voor bijzonder omvangrijke projecten. Je kunt de bijdrage aanvragen per e-mail.

Toepassing

Ondersteuning in de vorm van een garantie of een lening, in combinatie met een gegarandeerde afname van toegangskaarten.
Uitgangspunt is dat met deze ondersteuning geïnvesteerd kan worden in extra marketing, waarmee extra inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Het Blockbusterfonds beschikt over twee regelingen: BBF en BBF XTRA.  

Het verschil tussen beide regelingen heeft betrekking op de beoogde bezoekersaantallen en de hoogte van de bijdrage van het Blockbusterfonds. 

Werkgebied

Nederland.

Doelgroep

Culturele instellingen.

Voorwaarden

 • Type project: tentoonstelling, voorstelling of festival 
 • Project inhoudelijk en zakelijk van hoge kwaliteit 
 • Nieuw en/of onderscheidend
 • Gericht op een (middel)groot en breed publiek 
 • Aanvrager heeft ANBI-status 

Beoogde bezoekersaantallen
Het verschil tussen beide regelingen heeft betrekking op de beoogde bezoekersaantallen en de hoogte van de bijdrage van het Blockbusterfonds. 

 • BBF: Project is gericht op een (middel)groot publiek:  
  • Vanaf circa 40.000 bezoekers voor tentoonstellingen 
  • Vanaf circa 15.000 bezoekers voor voorstellingen/festivals 
 • BBF XTRA: Project is gericht op een kleiner publiek:  
  • tussen 20.000 – 40.000 bezoekers voor tentoonstellingen 
   tussen 10.000 – 15.000 bezoekers voorstellingen/festivals 

Subsidie

 • BBF: variabele bijdrage  
  • Garantie of lening: Op basis van het project kan een aanvraag worden gedaan voor een bedrag tussen de circa € 40.000 en € 75.000. Uitschieters naar boven tot € 100.000 zijn mogelijk voor bijzonder omvangrijke projecten
  • Bijdrage VriendenLoterij: € 75.000, afwijkingen naar boven en onder zijn mogelijk. 
 • BBF XTRA: vaste bijdrage 
  • Garantie of lening: € 30.000  
  • Bijdrage VriendenLoterij: € 30.000  

Aanvragen

Per e-mail.

Let op
Je aanvraag minimaal 56 maanden voor aanvang van het project indienen.

Meesturen 
 • Aanbiedingsbrief
  • In je aanbiedingsbrief geef je een korte omschrijving van het project, de duur en de bezoekersambitie, en de gevraagde bijdrage van het Blockbusterfonds
 • Projectplan 

  • Een beschrijving van het project, inclusief (werk)titel, betrokken kunstdisciplines, locaties en eventuele samenwerkingspartners

  • Een toelichting waaruit blijkt dat het project inhoudelijk en zakelijk van hoge kwaliteit is en voldoet aan de criteria die het Blockbusterfonds voor de aanvraag (BBF of BBF XTRA) stelt

  • Een ingevulde checklist Tentoonstellingen en festivals/Theaterproducties

 • Bezoekersprognose en marketing- en communicatieplan 

  • Bezoekersprognose die inzage geeft in aantallen en herkomst publiek (regionaal, landelijk, internationaal), onderbouwd met benchmarks en gegevens van vergelijkbare eerdere activiteiten

  • Een marketing- en communicatieplan, inclusief een marketingbegroting 

 • Financiën 
  • Een gespecificeerde begroting
  • Een dekkingsplan, met specificatie van de verwacht inkomsten uit kaartverkoop etc, de inbreng van aanvrager en eventuele samenwerkingspartners en toezeggingen van fondsen, overheden, bedrijven en andere financiers
  • Een specificatie van de gewenste bijdrage van het Blockbusterfonds: een lening in combinatie met afname van toegangskaarten of een garantiebijdrage in combinatie met afname van toegangskaarten
 • Organisatie 

  • Kort track record van de aanvrager 

  • Een kopie van de ANBI-beschikking (Belastingdienst) van de aanvrager 

  • Op verzoek van het Blockbusterfonds: een uittreksel uit het Handelsregister, de statuten en de laatste twee jaarrekeningen van de aanvragende organisatie en eventuele samenwerkingspartners

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand