Subsidie voor verbeteren leefbaarheid achterhoek

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor vernieuwende initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek, gericht op het verbeteren en versterken van sociale en maatschappelijke verhoudingen in de Achterhoek. Interessant is dat de initiatieven niet perse vanuit de achterhoek hoeven te worden georganiseerd!

Toepassing

Het ondersteunen van initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek. Deze initiatieven moeten concreet tot doel hebben het verbeteren en versterken van sociale en maatschappelijke verhoudingen in de Achterhoek (de leefbaarheid).