Subsidie voor verbeteren leefbaarheid achterhoek

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor vernieuwende initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek, gericht op het verbeteren en versterken van sociale en maatschappelijke verhoudingen in de Achterhoek. Interessant is dat de initiatieven niet perse vanuit de achterhoek hoeven te worden georganiseerd!

Toepassing

Het ondersteunen van initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek. Deze initiatieven moeten concreet tot doel hebben het verbeteren en versterken van sociale en maatschappelijke verhoudingen in de Achterhoek (de leefbaarheid).

De te ondersteunen initiatieven kunnen zowel bedrijfsmatig als sociaal-maatschappelijk zijn en dienen gericht te zijn op voornoemde leefbaarheid van de Achterhoek, hetgeen met zich meebrengt dat deze initiatieven niet perse vanuit de Achterhoek georganiseerd hoeven te worden.

Voorbeelden te honoreren initiatieven
Een idee om een vinylperserij of een ontwerpbureau te beginnen, een festival te organiseren, een band te beginnen, een uitvinding of andere innovatie te doen, kunst/culturele plannen die sociale participatie bevorderen et cetera.

Werkgebied

De Achterhoek.

Let op
De initiatieven hoeven niet perse vanuit de achterhoek te worden georganiseerd!

Voorwaarden

  • Het initiatief dient zich specifiek te richten op de ontwikkeling, versterking, de leefbaarheid en het behouden en beschermen van de gebiedskwaliteiten van de Achterhoek
  • Het initiatief dient zich specifiek te richten op het algemeen belang
  • Het initiatief mag geen individueel belang op het oog hebben
  • De resultaten van het initiatief dienen daarnaast ten goede te komen aan de Achterhoek

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

  • Exploitatietekorten

Bedragen

Het afgelopen jaar is er voor ca. 20.000 euro aan subsidie verstrekt.

De financiële bijdrage mag terugbetaald worden aan de stichting, zodat daarmee weer anderen geholpen kunnen worden, maar dit is geen verplichting.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Aanvraagdata
Elk kwartaal heb je 8 weken de tijd om in te zenden. Vervolgens zal binnen 4 tot 6 weken de beoordeling, honorering, matching van idee met een coach, en de uitbetaling plaatsvinden (zie bovenstaande data).