Subsidies

Subsidie voor verbetering van natuur en landschap in Overijssel

De Subsidieregeling biedt financiële ondersteuning voor eenmalige investeringen die de fysieke condities of kenmerken van natuurterreinen in Overijssel wijzigen. Dit omvat onder meer functieverandering van landbouwgrond naar natuurterrein en het verbeteren van de natuurkwaliteit. Zowel particulieren als rechtspersonen met zeggenschap over natuurterreinen kunnen deze subsidie aanvragen. De aanvraagprocedure start met een positieve prétoets en het indienen van een investeringsplan.

Subsidie voor natuur en landschap
Jaarbudget:
€ 71.150.000
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

De regeling richt zich op éénmalige investeringen in natuurterreinen voor doeleinden zoals het realiseren van natuurbeheertypen na functieverandering, bescherming van landschapsbeheertypen, en het verbeteren van de natuurkwaliteit. Dit kan onder meer inhouden het herstel van landschapselementen, aanpassingen in de waterhuishouding, grondverzet, en het plaatsen van rasters.

Doelgroep

Natuurlijke personen of rechtspersonen die zeggenschap hebben over het natuurterrein in Overijssel, inclusief landbouwers.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Voorwaarden

  • Maatregelen moeten bijdragen aan het realiseren van investeringsdoelen zoals omschreven in de regeling.
  • Inrichtingsmaatregelen moeten efficiënt en effectief de gestelde doelen realiseren.
  • Geen aanvang met uitvoering van maatregelen vóór de subsidieaanvraag.
  • Verplichting tot minimaal zes jaar beheer na afronding van de inrichtingsmaatregelen.

Restricties

  • Uitsluiting van publiekrechtelijke rechtspersonen, waterwinbedrijven, en enkele andere specifieke groepen.
  • Anti-cumulatiebepalingen om dubbele subsidiëring te voorkomen.
  • Specifieke uitsluitingen voor bepaalde kosten en situaties.

Subsidie

Bedrag per aanvraag
Maximaal 100% van de subsidiabele kosten, met de mogelijkheid tot aanpassing door Gedeputeerde Staten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Aanvragen moeten vergezeld gaan van een investeringsplan en kunnen worden ingediend nadat een positieve prétoets is uitgevoerd.

Bij de aanvraag horen diverse specifieke documenten en verklaringen.

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf Particulier
Onze aandacht gaat uit naar
Landbouw, visserij en platteland
Natuur, milieu en energie
Wij zijn werkzaam in
Provincie Overijssel
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!
  • Eenvoudige navigatie: Vind moeiteloos je weg door meer dan 4000 regelingen met ons intuïtieve platform.
  • Real-time alerts: Mis nooit meer een kans met onze gepersonaliseerde meldingen.
  • Effectief beheer: Houd subsidies en fondsen overzichtelijk bij met je eigen dashboard.

Word nu lid

Je bent al lid voor slechts € 33,- per maand!