Subsidie voor verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties voor sportieve activiteiten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties om hun sportieve initiatieven op amateurniveau te realiseren via algemene en bijzondere donaties. Het werkgebied is regio Noord-Holland, waarbij er een verschil is in algemene donaties tot 15.000 euro, en bijzondere donaties vanaf 15.000 euro.

Toepassing

Het fonds stimuleert sportief bewegen in onderstaande werkgebied omdat sportief bewegen mensen bij elkaar brengt, en bijdraagt aan vitaliteit, gezondheid, integratie en verbroedering. Verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties kunnen om hun sportieve initiatieven op amateurniveau te realiseren algemene en bijzondere donaties aanvragen. 

Bij iedere aanvraag kijkt het fonds verder dan alleen naar beweging. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat je sportieve initiatief duurzaam is en let het fonds erop dat er zoveel mogelijk mensen uit alle lagen van de bevolking geholpen worden en dat er vrijwilligers worden ingezet.

Het fonds is er voor jong en oud, maar ook voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking.

Werkgebied

Je organisatie of project zal actief moeten zijn binnen het werkgebied van het fonds.

Werkgebied Schipholfonds

Bron: Schipholfonds

Voorwaarden

 • Je project of organisatie moet sportief bewegen mogelijk maken
 • Je project of organisatie moet ervoor zorgen dat meer mensen méér en beter kunnen sporten
 • Je project moet duurzaam zijn, dus lang meegaan, en mogelijk milieuvriendelijk in materiaalgebruik
 • Je project moet openbaar toegankelijk zijn
 • Je project moet gedragen worden door eigen inbreng, dus vrijwilligers, acties, zelfwerkzaamheid
 • Je project moet in de omgeving van Schiphol plaatsvinden

Restricties

In onderstaande gevallen kom je niet in aanmerking voor subsidie.

 • Projecten gericht op passief bewegen, zoals denksporten (b.v. bridge, dammen), maar ook sjoelen of biljarten
 • Muziekfestivals, musical, muziek maken, feestweek, e.d.
 • Kortdurende evenementen, zoals toernooien, jubilea, trainingskampen, nationale feestdagen
 • Eenmalige kosten (zoals huur van locatie en/of huur van attributen) en kosten die niet direct bijdragen aan sportief bewegen (zoals kosten EHBO, prijzen, vergoedingen, organisatie, reis- en verblijfkosten, promotie, publiciteit, drukwerk, kleding, e.d.)
 • Materialen die niet direct voor het uitoefenen van de sport noodzakelijk zijn (scorebord, ballenkar, e.d.)
 • Aanvragen van andere fondsen

Projecten met een specifiek karakter

 • Cultuur en welzijn
 • Religieus
 • Politiek
 • Ondersteuning individuen

Projecten die

 • Al gerealiseerd zijn vóór de datum waarop de aanvraag door het bestuur wordt beoordeeld
 • Fondsen werven voor derden
 • Buiten het werkgebied plaatsvinden
 • Nog volledig opgestart moeten worden
 • Niet toegankelijk zijn voor anderen (b.v. een peuterspeelzaal met een afgesloten speelplein)
 • Eigendom worden van een andere instelling

Projecten op het gebied van onroerend goed en grondbewerking

 • Bouwen, renoveren, inrichten van onroerend goed met uitzondering van sportvelden
 • Grondwerkzaamheden (zoals leidingen, verplaatsen of ophogen van grond, e.d.) en aanpalende zaken (zoals aanleg wegen, terras, overkapping, e.d.)

Projecten gericht op instandhouding, exploitatie-, opstart- en overheadkosten

 • Huur, vergoeding medewerkers/vrijwilligers
 • Zonnepanelen, verwarming
 • Contributie bond, lidmaatschap vereniging
 • (Club)kleding
 • Computers en computerprogramma's

Projecten van (lokale) overheid en publiekrechtelijke organisaties

 • Koepelorganisaties
 • Verenigingen van eigenaren
 • Bewonersverenigingen en/of woongemeenschappen (i.v.m. het particuliere karakter van deze verenigingen)
 • Tuinverenigingen
 • Dorpshuizen met uitzondering van niet-commerciële dorpshuizen

Subsidies

Het fonds kent twee vormen van donaties: algemene donaties en bijzondere donaties.
De algemene donaties zijn tot € 15.000,-.
Bijzondere donaties zijn boven de € 15.000.

Regio

Weerkgebied Schipholfonds:

Graft de Rijp, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Zaanstad, Oostzaan, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Westpoport, Amsterdam, Haarlem, Muiden, Breukelen, Ouder Amstel, Abcoude, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Teylingen, Lisse, Haarlemmermeer.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Als je aanvraag aan de voorwaarden voldoet ontvang je een bevestiging per e-mail.

Meesturen nadat je een bevestiging hebt ontvangen dat je aanvraag aan de voorwaarden voldoet
Pas nadat het fonds je bovenstaande bevestiging heeft verzonden per mail zal het fonds je vragen om officiële documenten te sturen, zoals:

 • Beschrijving van het project, activiteit of materialen
 • Begroting en financieringsplan van het project, activiteit of materialen
 • De aan jou uitgebrachte offerte(s) t.b.v. het project
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar)
 • De meest recente jaarstukken, balans, of jaarverslag van je club of instelling
 • Een kopie van de voor je project benodigde vergunningen (indien van toepassing)

Let op
Het fonds zal je aanvraag pas in behandeling nemen en bespreken in haar bestuursvergadering als alle benodigde documenten binnen zijn.
Let daarbij goed op de sluitingsdatum!
Aanvragen die niet compleet zijn ingediend op de sluitingsdatum schuift het fonds door naar de volgende ronde.
Aanvragen die een half jaar nadat de aanvraag is ingediend nog niet volledig zijn, vervallen automatisch.

Relevante links