Subsidie voor vernieuwende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, w.o. mantelzorg en vrijwilligerswerk

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor vernieuwende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. Bijzondere aandacht is er voor projecten op het gebied van mantelzorg , vrijwilligerswerk en projecten die bijdragen aan de overgang naar een nieuw zorgstelsel. Per jaar is er ca. € 24.000. subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en het ingevulde formulier vervolgens naar het fonds mailen.

Toepassing

Eenmalige financiële ondersteuning voor vernieuwende projecten op de gezondheid en het welzijn van mensen in Midden-Holland.
Het fonds heeft bijzondere aandacht voor projecten op het gebied van mantelzorg , vrijwilligerswerk en projecten die bijdragen aan de overgang naar een nieuw zorgstelsel.

De komende jaren geeft het fonds voorrang aan projecten die kunnen bijdragen aan de overgang naar het nieuwe zorgstelsel. Speciale aandacht is er voor mantelzorg en het vrijwilligerswerk.

Werkgebied

Midden Nederland.

Voorwaarden

Het moet gaan om projecten die eenmalig zijn en waarvan de resultaten overdraagbaar zijn richting andere organisaties die het structureel in kunnen bedden in hun activiteiten. In de komende jaren wil het fonds vooral aandacht besteden aan mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 24.000. subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens doormailen naar het fonds.

Meesturen

  • Doelstelling van het project
  • Begroting van het project
  • Plaats van uitvoering van het project (binnen de regio Midden- Holland)
  • K.v.K. uittreksel
  • Bankgegevens van de aanvrager

Relevante links