Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van de gezondheidszorg

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten op het gebied van de gezondheidszorg, met een relatie tot de regio Friesland. Het kan daarbij om directe zorg gaan, maar ook om scholing, onderzoek, ondersteunende zorg, hulpmiddelen, instrumentarium etc. Er is jaarlijks rond de € 63.000 euro aan subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van de gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Het kan daarbij om directe zorg gaan, maar ook om scholing, onderzoek, ondersteunende zorg, hulpmiddelen, instrumentarium etc.

Doelgroep

Instellingen zonder winstoogmerk die diensten verlenen op het brede terrein van de gezondheidszorg.

Voorwaarden

 • Het project/de activiteit waarvoor de aanvraag wordt ingediend heeft direct/indirect betrekking op het bevorderen van de gezondheidszorg, met een relatie tot de regio Fryslân
 • De aanvraag betreft een eenmalig en in tijd begrensd project/ activiteit 
 • Het project/de activiteit kan niet uit reguliere middelen en budgetten voor gezondheidszorg worden gefinancierd
 • Aanvragers staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikken zo mogelijk over de ANBI-status
 • De aanvrager moet bereid zijn na realisatie van het project een financiële verantwoording te verstrekken en niet aangewende gelden te retourneren
 • De aanvraag moet ruim voor aanvang van het project/de activiteit (bij voorkeur digitaal) zijn ingediend
 • Er dienen in principe meerdere partijen te zijn die het project/de activiteit mee financieren (co-financiering)

Restricties

 • Er worden geen exploitatiesubsidies verstrekt of bijdragen ten gunste van de normale bedrijfsvoering, tenzij het gaat om een startsubsidie of een tijdelijke incidentele overbruggingsbijdrage
 • Projecten van privé personen komen niet in aanmerking
 • Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

Subsidiebudget

Er is jaarlijks rond de € 63.000 euro aan subsidie beschikbaar. 

Aanvragen

Minimaal drie maanden voor aanvang van het project de aanvraag online indienen, via een formulier op de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Recent uittreksel KvK
 • Projectbeschrijving
 • Realisatieplan
 • Begroting met lijst aangeschreven fondsen
 • Jaarrekening
 • Statuten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand