Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van de gezondheidszorg

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten op het gebeid van de gezondheidszorg. Het kan daarbij om directe zorg gaan, maar ook om scholing, onderzoek, ondersteunende zorg, hulpmiddelen, instrumentarium etc.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van de gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Het kan daarbij om directe zorg gaan, maar ook om scholing, onderzoek, ondersteunende zorg, hulpmiddelen, instrumentarium etc.

Voorwaarden

 • De aanvraag heeft betrekking hebben op een herkenbaar, eenmalig en in de tijd begrensd project/activiteit
 • Het project/de activiteit kan niet uit reguliere middelen en budgetten voor gezondheidszorg worden gefinancierd
 • Er zijn meerdere partijen die het project financieren (bijvoorbeeld ook andere subsidieverstrekkers)
 • In het bezit van een ANBI status
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Bereid na realisatie van het project een financiële verantwoording te verstrekken en niet aangewende gelden te retourneren

Restricties

 • Er worden geen exploitatiesubsidies verstrekt of bijdragen ten gunste van de normale bedrijfsvoering, tenzij het gaat om een startsubsidie of een tijdelijke incidentele overbruggingsbijdrage
 • Projecten van privé personen komen niet in aanmerking
 • Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

Doelgroep

 • Gesubsidieerde instellingen waarbij de overheidssteun aantoonbaar tekort schiet.
 • Overige rechtspersonen waarvan de te subsidiëren activiteit past binnen de doelstelling van de stichting

Aanvragen

Minimaal drie maanden voor aanvang van het project de aanvraag online indienen, via een formulier op de website van het fonds (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand