Subsidie voor vernieuwende projecten in Rotterdam

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor projecten waarvan Rotterdam of de Rotterdammers beter worden. Projecten moeten vernieuwend en schaalbaar zijn en gericht op de lange termijn. Het fonds kent een thematische benadering waarbij men zich gedurende een bepaalde periode richt op een bepaald thema. Het kan dus zijn dat het fonds een bepaalde periode niet relevant voor je is, maar wanneer het thema is gewijzigd weer wel.