Subsidie voor voor kleinschalige projecten op sociaal-cultureel terrein met een maatschappelijk nut

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor kleinschalige projecten op sociaal-cultureel terrein met een maatschappelijk nut. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-. Projecten met belangeloze inzet van vrijwilligers en veel zelfwerkzaamheid genieten de voorkeur.

Toepassing

Financiële ondersteuning van bijzondere projecten op sociaal-cultureel terrein, die zich rechtstreeks op een maatschappelijk nuttig doel richten.

Toepassingsgebied

Bij voorkeur regio Het Gooi en omstreken.

Voorwaarden

  • Projecten op sociaal-cultureel terrein, die zich rechtstreeks op een maatschappelijk nuttig doel richten
  • Sterke binding hebben met de regio Het Gooi en omstreken
  • Kleinschalige en eenmalig af te ronden projecten, opgezet met minimale organisatiekosten
  • Projecten met belangeloze inzet van vrijwilligers en veel zelfwerkzaamheid genieten de voorkeur
  • Alleen voorgenomen projecten.

Restricties

  • Projecten die al in uitvoering zijn genomen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  • Exploitatiekosten zijn niet subsidiabel

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

  • Projectomschrijving (max. 4 A4-tjes
  • Begroting
  • Dekkingsplan 

Relevante links