Subsidie voor wereldwijde initiatieven op het gebied van dieren, kansarmen, kinderen en ziektes

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van wereldwijde initiatieven op het gebied van dieren, kansarmen, kinderen en ziektes.

Toepassing

Fonds gericht op het ondersteunen van wereldwijde initiatieven op het gebied van kinderen, dieren, kansarmen en zieke mensen.

Kinderen
Kindermishandeling, kinderarbeid en andere vormen van geweld tegen kinderen.

Dieren
Dierenmishandeling bestrijden, opvang van zwerfdieren, allerlei zaken die het fonds een warm hart toedraagt.