Subsidie voor werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van "mens en werk", gericht op de verbetering van de positie van werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet kun je de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor landelijk en regionaal georiënteerde initiatieven die allemaal binnen het domein van “mens en werk” hun steentje bijdragen ter verbetering van de positie van werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt.

Doelgroep

Werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt

Voorwaarden

  • De aanvrager moet een ANBI status hebben
  • Project moet binnen het domein "mens en werk" vallen
  • Maximaal € 2.500 per projectaanvraag
  • Het project moet betrekking hebben op werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt

Subsidie

Maximaal € 2.500 per aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).