Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

Toepassing

Alzheimer Nederland stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar dementie onder andere door subsidies te verstrekken.

Subsidiemogelijkheden

Alzheimer Nederland kent een aantal subsidiemogelijkheden:

  • De  fellowship programma's voor internationale uitwisseling van kennis
  • PGGM Stimuleringsfonds, voor praktijkgericht onderzoek
  • Bijdragen voor deelname aan een (internationaal) congres
  • Bijdrage voor een internationale onderzoeksstage
  • Bijdragen voor de drukkosten van een proefschrift

Fellowshipbeurs Alzheimer Nederland
De fellowshipsbeurzen van Alzheimer Nederland moeten de internationale uitwisseling van kennis, gegevens en ervaring bevorderen. Daarnaast is de beurs bedoeld om veelbelovende onderzoekers te ondersteunen bij hun specialisatie en het uitbreiden van hun wetenschappelijke netwerk. Lees meer

Subsidie (internationaal)congres
Deze subsidie is bedoeld voor onderzoekers (promovendi en post docs binnen 2 jaar na hun promotie) die met een voordracht, poster of op andere wijze hun onderzoek(sresultaten) op een (internationaal) congres presenteren. Als de aanvrager geen inhoudelijke bijdrage levert aan het congresprogramma, of de resultaten reeds op een ander congres zijn gepresenteerd, wordt de aanvraag afgewezen.

Subsidie Internationale stage
Deze subsidie is bedoeld voor onderzoekers en studenten die een onderzoeksstage bij een topinstituut in het buitenland doen. Daarmee kunnen deze onderzoekers de benodigde extra kennis en ervaring opdoen om zich verder te kwalificeren voor een toekomstige wetenschappelijke carrière binnen het onderzoek naar dementie.

Subsidie proefschrift
In principe komen alle proefschriften die bijdragen aan onze kennis en ons begrip van dementie in aanmerking voor financiering.