Subsidie voor wetenschappelijke, sociale, geestelijke, culturele en andere werkzaamheden, op basis van het gedachtengoed van Dr. Rudolf Steiner

Subsidies,
Fondsen
Fonds gericht op het financieel ondersteunen van mensen, initiatieven, projecten e.d. die werkzaam zijn c.q. zich inzetten ten behoeve van de antroposofie. Per jaar is er ca. € 9.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Financiële ondersteuning van mensen, initiatieven, projecten e.d. die werkzaam zijn c.q. zich inzetten ten behoeve van (de verbreiding van) de sociale impuls van de antroposofie, uitgaande van geesteswetenschappelijke beginselen zoals aangegeven door Dr. Rudolf Steiner.

Het fonds wil activiteiten en/of initiatieven stimuleren die:

 • ”Een onderlinge samenwerking hebben of nastreven waarin wordt gebouwd op de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de betrokken individuen
  • Onderling en zo mogelijk naar buiten toe zodanig willen werken dat inkomen en arbeid niet aan elkaar gekoppeld zijn.
  • Onderling een samenwerking realiseren die gericht is op, dan wel voortkomt uit een gemeenschappelijk spiritueel streven.
 • Zodanig zijn ingericht en functioneren dat:
  • Betrokken individuen zich vrij kunnen ontwikkelen
  • Afspraken en regelingen transparant en in gelijkwaardigheid tot stand komen en bewaakt worden
  • Geen privébezit wordt opgebouwd dat kapitaal, grond of productiemiddelen omvat
  • Evt. diensten of producten een billijke prijs dragen
  • Het streven naar winst geen doel is

Voorbeelden gesubsidieerde projecten

 • Financiële ondersteuning van tweede deel trilogie D. Brüll ‘De sociale impuls van de antroposofie’ en ‘Gestolen Welvaart’ van H. Salman.
 • Financiële ondersteuning van de conferentie Eigendom in Driebergen op 9 maart en de jaarcursus Sociale Driegeleding in Leiden middels garantstelling en dekking van tekort.

Voorwaarden

Vanzelfsprekend is het bestuur van de Stichting zich er van bewust dat hier zo niet het onmogelijke, dan toch wel véél gevraagd wordt. De beschreven onderzoekspunten vormen samen echter niet zozeer een lijst met volledig waar te maken criteria als wel een 'checklist' die een ontwikkeling wil stimuleren die in overeenstemming is met de sociale impuls van de antroposofie.

Daarom wordt in het stuk ook genoemd dat het bij het beoordelen van aanvragen voor het bestuur ook van belang is:

 • Of aanvragers bereid en in staat zijn in/met hun initiatief en/of doelstelling ernst te maken met het in de praktijk nastreven van bovengenoemde onderzoekspunten
 • Of aanvragers in een zodanige verhouding tot de Arnaud Joannes Stichting willen komen dat de Stichting volledig transparant kan waarnemen of het initiatief zich ontwikkelt in de lijn van bovengenoemde punten.”​

Subsidie

Per jaar is er ca. € 9.000 beschikbaar.

Aanvragen

Aanvragen dienen minimaal twee weken voor een bestuursvergadering ingediend te worden.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand