Subsidie voor zorg, onderwijs, cultuur en ontwikkelingslanden

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de samenleving. Het fonds richt zich hierbij op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor humanitaire projecten in ontwikkelingslanden, mits deze goed worden gevolg. Per jaar is er ca. € 188.998 subsidie beschikbaar. Je kunt online een Quick scan doen.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het algemeen nut.
Hierbij richt het fonds zich op onderwijs, gezondheid, de samenleving en humanitaire projecten in het buitenland.

Onderwijs
Met name projecten gericht op onderwijsondersteuning van kwetsbare jongeren. 
Hieronder vallen ook projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en/of schoolgebouwen en bijvoorbeeld projecten gericht op de begeleiding van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Gezondheid
Met name projecten gericht op mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte of met een achterstand tot de samenleving. Ook steunt het fonds projecten die jongeren en ouderen aanmoedigen tot meer sporten en bewegen en projecten gericht op de verbetering van sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden.

Samenleving
Met name projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving en niemand zich buitengesloten voelt in de samenleving. Bijvoorbeeld projecten die zorgen voor meer empathie en een bredere kijk op onze maatschappij, talentontwikkeling van kansarme jongeren en projecten gericht op cultuureducatie. 

Werkgebied

 • Nederland
 • Internationaal, met name ontwikkelingslanden: humanitaire projecten, mits deze goed gevolgd kunnen worden.

Voorwaarden

In beginsel worden aanvragen beoordeeld op de volgende criteria:

 • Maatschappelijke relevantie: wat is de aanleiding van het initiatief, waarom is het nuttig en wat voegt het toe aan reeds bestaande initiatieven?
 • Behoefte en draagvlak: wie hebben behoefte aan het initiatief en waaruit blijkt dat? Wie doen er mee om het te realiseren en met welke inzet?
 • Concrete resultaten en impact: wie worden er met het initiatief bereikt en welke betekenis heeft dit voor de doelgroep?
 • Kwaliteit en haalbaarheid van de projectopzet: is het plan goed uitgewerkt, is er kritisch gekeken naar wat er nodig is om het doel te bereiken, is er goed naar de kosten gekeken?
 • Mate van vrijwillige inzet: hoeveel vrijwilligers doen er mee aan het initiatief en met welke inzet?
 • Continuïteit: is er goed nagedacht over hoe het initiatief na de aanloopperiode kan worden voortgezet?

Restricties

Projecten ontvangen geen bijdrage als:

 • Projecten al gestart zijn
 • Bij langdurige en structurele exploitatietekort
 • Financiering van onderzoeksprojecten
 • Particuliere aanvragen, of aanvragen anders dan van stichtingen of verenigingen
 • Projecten onder zorgverzekering of overheidsfinanciering vallen
 • Er in voorgaande drie jaar al een aanvraag heeft plaatsgevonden

Subsidie

Per jaar is er ca. € 188.998 subsidie beschikbaar.

Verdeling naar activiteiten

 • € 11.461 voor gezondheidszorg
 • € 117.287 voor onderwijs
 • € 60.250 voor cultuur

Verdeling naar regio

 • € 101.411 voor projecten in Nederland
 • € 87.587 voor projecten buiten Nederland

Aanvragen

Je moet eerst een "Quickscan" invullen op de website van het fonds (zie links).
Wanneer deze positief is (je aan de voorwaarden voldoet), kun je het aanvraagformulier invullen.

Het aanvraagformulier invullen en vervolgens mailen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand