Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van mensonwaardige leefomstandigheden van hulpbehoevende, vaak chronische zieke ouderen in straatarme landen aan de randen van Europa en daarbuiten, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke overtuiging. Per jaar wordt er ca. € 2.732.241 aan subsidie verstrekt. Je kunt de subsidie online aanvragen via een laagdrempelig formulier.

Toepassing

Financiële ondersteuning van binnenlandse- en buitenlandse projecten ten behoeve van kwetsbare ouderen. Het kunnen aanvragen zijn voor groepen ouderen, maar je kunt ook een aanvraag indienen voor een klein project voor een individuele oudere. 

Voorwaarden

De voorkeur gaat uit naar het initiëren en ondersteunen van projecten en/of inwilligen van een wens waarbij:

  • Met relatief weinig middelen een grote verbetering voor ouderen te realiseren is
  • Het verstrekkende fonds een schrijnende situatie aan het licht brengt
  • De eenzaamheid van ouderen wordt doorbroken
  • De financiën ontbreken om het project uit eigen middelen te bekostigen
  • Het verstrekkende fonds vraagt wel van de aanvrager initiatieven te ontwikkelen om een deel van het benodigde bedrag zelf bijeen te brengen.

Buitenlandse projecten
Voor buitenlandse projecten zijn de belangrijkste trefwoorden, bed, bad en brood.

  • Bij ‘bed’ gaat het om onderdak, verbetering van bestaande huisvesting en het scheppen van menswaardige leefomstandigheden
  • Bij ‘bad’ gaat het om een goede hygiëne, zoals aanwezigheid van toilet en douche.
  • Bij ‘brood’ gaat het om goede voeding, door het opzetten en ondersteunen van thuiszorg- en tafeltje dekje projecten.

Voor buitenlandse projecten kunnen er aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Subsidie

Per jaar wordt er ca. € 2.732.241 aan subsidie verstrekt.
Het gemiddelde subsidiebedrag per aanvraag bedraagt ca. € 195.160,00 per aanvraag
De kleinste subsidie per aanvraag bedraagt ca. € 10.750, de grootste subsidie per aanvraag bedraagt ca. € 723.014.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen via een laagdrempelig formulier (zie links).