Subsidie welzijn ouderen in Zwolle

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het welzijn van ouderen in Zwolle. De subsidie kan worden aangevraagd voor de totale kosten van een project, activiteit of voorziening of voor een gedeelte daarvan en bedraagt tot maximaal 25.000 euro. Kleinere subsidies kunnen het hele jaar door worden toegekend, grotere subsidies worden twee keer per jaar toegekend.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op Zwolse 55-plussers. 

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen of verenigingen.

Werkgebied

Zwolle.

Let op
Als aanvrager hoef je overigens niet zelf in Zwolle gevestigd te zijn, maar het project moet zich wel richten op bovenstaande doelgroep.

Voorwaarden

  • De aanvragende organisatie heeft geen winstoogmerk 
  • Het project waarvoor je een aanvraag gaat doen komt Zwolse 55-plussers ten goede
  • De aanvraag is voor een nog te realiseren project, je mag dus nog niet begonnen zijn met het project
  • Het project wordt niet als vanzelfsprekend ervaren, maar biedt iets bijzonders of iets extra’s
  • Het project heeft in principe een eenmalig karakter
  • De financiële bijdrage wordt niet gebruikt om structurele kosten te dekken of financiële tekorten weg te werken, maar om materiële kosten te dekken
  • Het project kan niet worden gefinancierd uit reguliere middelen of subsidies

Restricties

  • Geen aanvragen van particulieren

Subsidie

De financiële bijdragen van het fonds zijn in te delen in drie categorieën: tot 1.000 euro; van 1.000 tot 10.000 euro en van 10.000 tot 25.000 euro.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).