Subsidie welzijn studenten

Subsidies, Beurzen
Subsidie voor projecten zonder winstoogmerk die bijdragen aan het lichamelijke en/of geestelijke welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Je project moet bij voorkeur betrekking hebben op een bredere groep studenten. Projecten die mogelijk voor subsidie in aanmerking komen richten zich op bijvoorbeeld awareness creëren voor studentenwelzijn, het  creëren van een veilig studieklimaat, professionalisering van docenten en studentbegeleiders en hulpaanbod en psychosociale interventies. Zowel privé personen als rechtspersonen kunnen via een aanvraagformulier subsidie aanvragen.

Toepassing

Het fonds financiert projecten die (lokaal) bijdragen aan het (collectieve) fysiek en/of psychisch welzijn van studenten in het hoger onderwijs, waarbij het belangrijkste is dat projecten bijdragen aan studentenwelzijn.
Hierbij kan het zinvol zijn om bij je subsidieaanvraag aan te haken bij landelijke ontwikkelingen. 

Het fonds heeft een aantal thema's uitgekozen. Deze thema’s zijn voor het fonds geen vaste richtlijn en dus niet uitputtend, maar geven je een beeld van het soort projecten dat zij graag ondersteunen.

 • Awareness creëren voor studentenwelzijn
 • Binding en een veilig studieklimaat
 • Preventie en Vroegsignalering
 • Professionalisering van docenten en studentbegeleiders
 • Hulpaanbod en Psychosociale interventies

Voorwaarden

 • Het project heeft als doel het bevorderen van studentenwelzijn en heeft hier een aantoonbaar effect op
 • Het project heeft als doel een knelpunt in het mentale en/of fysieke welzijn van studenten aan te pakken
 • Er is een duidelijke doelgroep vastgesteld en het project is van maatschappelijk belang voor deze doelgroep. Denk hierbij aan studenten in brede zin of een specifieke subgroep
 • Het project is tijdelijk (in principe maximaal drie jaar)

Restricties

Onderstaande aanvragen komen niet in aanmerking voor subsidie

 • Wetenschappelijke onderzoeksprojecten
 • Drukken van proefschriften
 • Financiering van stages;
 • Projecten die het belang dienen van één of enkele individuen (die slechts een zeer beperkt gedeelte van de potentiële doelgroep vormen
 • Projecten voor een geografisch ingeperkte patiëntengroep. Voor financiering van dergelijke regionale projecten zijn regionale fondsen
 • Daar waar evidente andere fondsen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld regionale fondsen

Aanvraagformulier

Via een aanvraagformulier (zie bijlage).
Na het invullen van het formulier kun je het vervolgens doormailen naar het fonds.

Meesturen

●    Motivatiebrief
●    Kopie statuten, jaarverslag en meest recente jaarrekening
●    Uittreksel inschrijving bij de KvK
●    Projectplan
●    Projectbegroting
●    PR- en marketingplan (vereist bij een aanvraag boven de 1000 euro)
●    Als je de beurs wil gebruiken voor de aanschaf van benodigde instrumenten/gereedschappen/machines voor je project moet je een offerte van deze benodigdheden tovoegen

Relevante links