Subsidie wetenschappelijk onderzoek en projecten

Fondsen
Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek en projecten op het gebied van het Prader-Willi Syndroom (PWS). Hierbij kan het gaan om wetenschappelijk onderzoek, maar ook om bijvoorbeeld projecten gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven van personen met het Prader-Willi syndroom, het ontwikkelen van nieuwe en/of vernieuwende therapieën en (medische) behandelingen of het bevorderen en bijeenbrengen van kennis omtrent het Prader-Willi syndroom. De schaal is vaak internationaal. De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 4.500 en € 228.800 per project. Je moet de subsidie minimaal drie maanden voor aanvang van het project aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing

Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek en projecten op het gebied van het Prader-Willi Syndroom (PWS):

 • Bevorderen van de kwaliteit van leven van personen met het Prader-Willi syndroom, waaronder zowel hun geestelijke als hun lichamelijke gesteldheden, en hun verzorgers
 • Financieren en/of ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot medische problematiek en/of psychische aandoeningen en/of gedragsproblematiek van personen met het Prader-Willi syndroom
 • Ontwikkelen van nieuwe en/of vernieuwende therapieën en (medische) behandelingen; voor personen met het Prader-Willi syndroom en hun verzorgers; en
 • Bevorderen van het bijeenbrengen en delen van kennis omtrent het Prader-Willi syndroom.

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Gezond ouder worden met PWS
 • Mobiele app voor baby's met PWS
 • Motorische training bij PWS
 • Oxytocine onderzoek
 • Onderzoek psychiatrische stoornissen bij kinderen en adolescenten met PWS

Voorwaarden

Een subsidie kan slechts worden verleend wanneer het project:

 • Aansluit bij een of meer van de geformuleerde doelstellingen
 • Voldoende consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van co-financiering en populatiebereik
 • Alleen een volledige aanvraag, voorzien van de relevante bijlagen, die in overeen- stemming met dit reglement is ingediend zal in behandeling worden genomen

Beoordelingscriteria

 • De relevantie en verwachte bijdrage aan het bevorderen van de doelstellingen van het fonds
 • Het innovatieve karakter van het project
 • De kwaliteit van het ingediende project
 • De mate van noodzaak en meerwaarde van het project
 • De mate van kansen en bedreigingen voor het project op korte en langere termijn
 • De algehele financiële situatie van de aanvrager
 • De financiële begroting van het project
 • De (on)mogelijkheid van medefinanciering door derden
 • De hoogte van het bedrag in relatie tot het totaal beschikbare budget van het fonds
 • De duur/periode van het project; en
 • De mate waarin het project de mogelijkheden biedt om bekendheid te geven aan de sponsoring van het fonds
 • Alle overige aspecten die van belang kunnen zijn in het kader van het project

Restricties

 • Aan project/activiteit/initiatief dat tot de primaire taak en verantwoordelijkheid van de overheid behoort, wordt geen subsidie toegekend
 • Voor (personeels-)kosten van structurele aard wordt geen subsidie toegekend

Subsidie

Tot nu toe heeft het fonds ongeveer 800.000 euro besteed aan verschillende onderzoeken en projecten.

Aanvragen

Voor de aanvraag zijn richtlijnen ontwikkeld, die zijn vastgelegd in een aanvraagformulier.
Je kunt dit formulier opvragen via info@prader-willi-fonds.nl

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand