Subsidies en financieringen voor de aanschaf en restauratie van monumenten

Subsidies, Financieringen en kredieten
Verstrekken van financieringen en het uitbetalen van subsidies aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand.

Toepassing

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich in voor de instandhouding van monumenten met praktische kennis en financiering.

Het fonds bied financieringsmogelijkheden voor alle restauratie-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden, soms tegen een lagere rente.

Daarnaast is het fonds verantwoordelijk voor de uitbetaling van de Brim subsidie.

Financiering Rijksmonument

Restauratiefondsplus-hypotheek
De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente, voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro.

Financiering Niet-rijksmonument

Cultuurfonds hypotheek
In verschillende provincies kun je voor de restauratie van uw monument lenen met een lage rente. Onder bepaalde voorwaarden kun je dan gebruikmaken van de Cultuurfonds-hypotheek.

Lening met lage rente uit Regionaal Restauratiefonds
Het kan zijn dat je gemeente of provincie een eigen Regionaal Restauratiefonds heeft voor het instandhouden van monumenten. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je lenen tegen lage rente uit een Regionaal Restauratiefonds.  

Aanvullende lening
Het kan zijn dat je voor bepaalde kosten niet in aanmerking komt voor een subsidie of een lening met lage rente. Het fonds kan je dan aan een aanvullende lening helpen.. 

Financiering Mobiel erfgoed

Mobiel erfgoed zijn historische vervoermiddelen zoals schip, auto, trein, bus, draaiorgel, snorfiets of een vliegtuig.

Mobiel Erfgoed-lening

Een lening met lage rente voor de financiering van alle soorten mobiel erfgoed, behalve varend erfgoed.

Financiering Kerken

Brim-subsidie voor instandhouding
Als de kerk een meerjarenplan heeft voor het onderhoud, kun je een Brim-subsidie krijgen.

Kerken Nevenfunctie-lening
Financiering van werkzaamheden, zoals het aanbrengen van een keuken of (extra) sanitaire voorzieningen, die nodig zijn om een kerk geschikt te maken voor nevenactiviteiten.