Subsidies voor éénmalige of meerjarige subsidies t.b.v. protestants christelijk onderwijs en christelijk-sociale arbeid

Subsidies, Fondsen
Subsidies voor éénmalige of meerjarige subsidies t.b.v. protestants christelijk onderwijs en christelijk-sociale arbeid.     

Toepassing

Subsidie voor aanvragen t.b.v. het protestants christelijk onderwijs en christelijk-sociale arbeid. 
Jaarlijks stelt het fonds een jaarthema vast, waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden opgenomen. Zie ook de website van het fonds.

Aanvragen

Schriftelijk.