Subsidies voor projecten in de zorgsector

Subsidies, Fondsen
Subsidies voor projecten in de zorgsector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een zorgvernieuwend karakter. Het fonds wil voor (zorg)organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van meer effectiviteit, efficiëntie, creativiteit en daarmee het slimmer inrichten van de zorg. Burgerinitiatieven kunnen ook voor subsidie in aanmerking komen als de continuïteit van het initiatief in voldoende mate kan worden aangetoond.

Toepassing

Subsidies voor projecten in de zorgsector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een voor de regio en/of sector (zorg)vernieuwend karakter. Het fonds wil voor (zorg)organisaties een stimulator zijn bij het realiseren van initiatieven, waarbij gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie wordt bevorderd. De focus ligt daarbij op de kracht en eigen regie van mensen.

Voorbeelden gehonoreerde projecten

 • Project voor jong en oud
 • Project vorkheftruckdiploma’s voor vluchtelingjongeren  
 • Chatfunctie op website t.b.v. hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik
 • Ontwikkelen en verzorgen van een cursus mantelzorg voor mensen met dementie voor allochtone mantelzorgers
 • Oppasproject in Midden-Brabant
 • Zo worden jongeren met NAH volwaardige burgers
 • Sportrolstoelen voor scholenproject leven met een handicap
 • Fietsproject ‘Buiten komt voorbij’

Voorwaarden

 • Er moet sprake zijn van een direct effect op een kwetsbare groep mensen in de samenleving van  Midden-Brabant (Hiertoe behoren de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk)
 • De belangstelling van het fonds gaat vooral uit naar voor de regio en/of sector vernieuwende projecten waarbij eigen kracht en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving voorop staat
 • Aanvragen, die afkomstig dienen te zijn van juridische rechtspersonen, kunnen nooit bestemd zijn voor wetenschappelijk onderzoek, privé doeleinden en medische technologie
 • De bijdragen zijn in beginsel eenmalig
 • Projecten mogen meerdere jaren beslaan, zolang er geen sprake is van een structurele activiteit
 • Aandacht voor het vervolg van een project na de subsidiefase strekt tot aanbeveling
 • Burgerinitiatieven kunnen voor subsidie in aanmerking komen als de continuïteit van het initiatief in voldoende mate kan worden aangetoond
 • Overdraagbaarheid in de betekenis van beschikbaarheid voor anderen elders in de regio of daarbuiten, kan een extra aanbeveling voor het project vormen

Restricties

 • In de regel voorziet het fonds niet in vergoeding van exploitatiekosten en investeringen, wanneer het opstartkosten betreft kan hierop een uitzondering worden gemaakt

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Download het formulier, vul dit formulier in en stuur het op. Dat kan per email of als geprinte versie.

Meesturen met aanvraag

 • Informatie over de rechtspersoonlijkheid
 • Beschrijving van uw activiteiten en doelstellingen
 • Duidelijke projectomschrijving waarin het vernieuwende element in beeld wordt gebracht
 • Beknopte maar inzichtelijke kostenraming
 • Overzicht van de financieringsbronnen
 • De eventuele continuïteit in de toekomst na de projectfinanciering

Relevante links