Subsidies voor publicaties over de cultuur en/of geschiedenis van de Zaanstreek en haar bewoners

Subsidies, Fondsen, Borgen en garantiestellingen
Subsidies voor publicaties over de cultuur en/of geschiedenis van de Zaanstreek en haar bewoners. Het gaat hierbij om een eenmalige subsidie of een garantiesubsidies.

Toepassing

Het ondersteunen van publicaties over de cultuur en/of geschiedenis van de Zaanstreek en haar bewoners door subsidiëring van publicaties (gedrukt, audiovisueel of digitaal). 

De project waar je subsidie voor gaat aanvragen moet betrekking hebben op uitgaven waarvan de inhoud betrekking heeft op de cultuur en/of geschiedenis van de Zaanstreek of publieks- en/of educatieve uitgaven met historische of culturele publicaties die van belang zijn voor de Zaanstreek. Het accent bij deze uitgaven ligt bij de toegankelijkheid voor een breed publiek. 

Voorwaarden

  • Er moet voldoende zorg aan de uitvoering zijn besteed;
  • De aanvrager moet zo veel mogelijk zélf voor financiële dekking hebben gezorgd;
  • De aanvrager moet bij het verzoek om subsidie een begroting en dekkingsplan indienen;
  • Bij honorering van het subsidieverzoek moet het Reint Laan Fonds als subsidiënt in de uitgave worden vermeld en twee exemplaren van de uitgave ontvangen. Een van deze exemplaren is bestemd voor de bibliotheek van het Gemeentearchief Zaanstad. 

Subsidies

Eenmalige gift of garantiesubsidie.

Aanvragen

Aanvragen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

Meesturen

  • Relevante achtergrondinformatie over de aanvrager en (indien dat niet dezelfde is) de samensteller van de publicatie;
  • Inhoudsopgave van de uitgave en een korte beschrijving van de inhoud
  • Enkele voorbeelden van tekst, beeld en/of geluid; 

Relevante links