Verstrekt risicodragend kapitaal aan veelbelovende startende- en doorstartende ondernemingen in Flevoland

Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital
Verstrekt risicodragend kapitaal aan veelbelovende startende- en doorstartende ondernemingen in Flevoland, die moeilijkheden ondervinden bij het financieren van hun initiatief in de markt. Deze twee fondsen stellen daarmee jonge bedrijven in staat om businessplannen te realiseren of te versnellen.

Financieringsbedragen

De financiering vindt plaats in de vorm van een combinatie van aandelenkapitaal en een geldlening tegen marktconforme voorwaarden en bedraagt voor de eerste financiering maximaal € 300.000.

Er wordt nauw samengewerkt met Informal Investors en andere partijen, zoals bijvoorbeeld andere participatiemaatschappijen. Hierdoor is het veelal mogelijk om zonodig samen voor een hoger bedrag te participeren. Een onderneming van buiten Flevoland dient bereid te zijn zich in Flevoland te vestigen.

Werkgebied

Het werkgebied van beide fondsen is geheel Flevoland met uitzondering van de gemeente Zeewolde voor het Technofonds. Het MKB fonds is gericht op de traditionele MKB bedrijven (horeca en detailhandel uitgezonderd).

Het Technofonds is meer gericht op technostarters in bijvoorbeeld ICT sector, life-science en in de medische- en biotechnologie en bedrijven die zich bezighouden met innovatieve processen, producten of technieken.

Aanvragen

Je kunt online een intakeformulier invullen (zie links).

Aanvragen kunnen worden ingediend door het toesturen van een businessplan. Het businessplan wordt beoordeeld op:

  • Haalbaarheid (product, markt, financieel)
  • Werkgelegenheid
  • Groeimogelijkheden
  • Managementkwaliteiten
  • Exitmogelijkheden
  • Passendheid binnen de bestaande portfolio.

Als de fondsmanager het businessplan positief beoordeelt zal hij u uitnodigen voor een gesprek. Zijn beide partijen enthousiast, dan zullen meerdere gesprekken en onderzoeken volgen.