Verstrekt risicodragend kapitaal aan veelbelovende startende- en doorstartende ondernemingen in Flevoland

Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

Verstrekt risicodragend kapitaal aan veelbelovende startende- en doorstartende ondernemingen in Flevoland, die moeilijkheden ondervinden bij het financieren van hun initiatief in de markt. Deze twee fondsen stellen daarmee jonge bedrijven in staat om businessplannen te realiseren of te versnellen.

Financieringsbedragen

De financiering vindt plaats in de vorm van een combinatie van aandelenkapitaal en een geldlening tegen marktconforme voorwaarden en bedraagt voor de eerste financiering maximaal € 300.000.