voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschaps- architectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening

Prijzen
Tweejaarlijkse prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschaps- architectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.  De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, €75.000 en eeuwige roem.

Toepassing

Tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Meedingen kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.

Doelgroep

Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. 

Voorwaarden

De prijs heeft elk jaar een ander thema, en specifieke voorwaarden. Zie de website van de prijs voor de specifieke voorwaarden voor desbetreffende jaar.

Restricties

Alleen de rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

Prijs

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 75.000.

Aanmelden

Deze prijs is tweejaarlijks. Raadpleeg de website wanneer de opdrachtgever een project kan nomineren.

Een opdrachtgever kan eenmalig één project inzenden.

Relevante links