Regelingen

2077 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor verbeteren leefomgeving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die, hoe klein ook, de leefomgeving verbeteren en ons blikveld verruimen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de positieverbetering van vrouwen...

 2. Subsidies

  Subsidie voor bibliotheken

  Subsidie voor bibliotheekstichtingen voor het toekomstbestendig maken van bibliotheken. Bijvoorbeeld door het invoeren van een vernieuwende programmering met andere partners, het ontwikkelen van...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende mediaproducties

  Subsidie voor vernieuwende mediaproducties van zowel individuele makers als producenten die de toekomst van digital storytelling verkennen in een veranderend medialandschap. Het moet hierbij gaan om...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen, o.a. in Afrika

  Subsidie voor andere stichtingen en organisaties die eraan bijdragen dat het mensen een zodanig inkomen realiseren dat ze zelfredzaam zijn. In Nederland richten het fonds zich op mensen met een...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie combineren moderne beeldende kunst en dans

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten waarin moderne beeldende kunst en dans worden gecombineerd. Voorbeelden hiervan zijn dansproducties, manifestaties, theaterproducties en tentoonstellingen...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in een sociaaleconomische achterstand

  Financiële ondersteuning van organisaties die de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een sociaaleconomische achterstand stimuleren. Organisaties die financiering ontvangen van het fonds worden in...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie kleinschalige ontwikkelingsprojecten gericht op kinderen

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op duurzame (ontwikkelings)hulp aan kansarme kinderen in Nederland en het buitenland. Projecten over de hele wereld in aanmerking komen in aanmerking...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen op het gebied van cultuur, vormgeving en architectuur

  Subsidie voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur voor een- of tweejarig activiteitenprogramma die bijdragen aan het bevorderen van...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Hierbij kan het o.a. gaan om...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op kwetsbare jeugd in Rotterdam

  Éénmalige financiële ondersteuning van activiteiten en/of projecten voor persoonlijke en sociale ontwikkeling van (kwetsbare) jongeren in de Regio Rotterdam. Het fonds richt zich hierbij met name op...