Regelingen

1984 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die achtergestelde gemeenschappen toegang geven tot kwalitatief goede zorg

  Financiële ondersteuning van projecten die kansarme en achtergestelde gemeenschappen over de hele wereld toegang geven tot kwalitatief goede zorg. Het fonds stelt hierbij naast subsidies en leningen...

 2. Subsidies

  Subsidie voor kennisontwikkeling of kennisverspreiding van het koloniaal en slavernijverleden

  Subsidie voor informatieve, educatieve, sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten die bijdragen aan bewustwording, kennis verspreiden of de dialoog onder inwoners stimuleren over het...

 3. Subsidies

  Subsidie aanleg bos

  Subsidie voor gemeenten die een een perceel grond in eigendom hebben dat geschikt is voor de inrichting van een bos. De subsidie heeft betrekking op de voorbereiding en de inrichting van een bos op...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die erop gericht zijn kinderen meer te laten bewegen

  Projectsubsidies voor projecten en initiatieven die erop gericht zijn kinderen (van 4 t/m 17 jaar) méér te laten bewegen en als doel hebben een sportieve lifestyle (body, mind en soul) bij kinderen te...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of (andere) algemeen nut beogende doelen. In het bijzonder richt het fonds zich hierbij op...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, gericht op verbetering van de gezondheidszorg

  Subsidie voor het verbeteren van de gezondheidszorg door innovatief onderzoek. De projecten kunnen betrekking hebben op de eerste- of tweedelijnszorg. Ook openbare, poliklinische of klinische farmacie...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuur, natuurbescherming en maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van culturele doelen, projecten die de natuur beschermen en maatschappelijke projecten. De aanvraag moet betrekking hebben op een specifiek project waarbij de subsidie echt het...

 8. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor projecten op het gebied van verbetering van de leefomstandigheden in steden voor de onderste klasse van de bevolking in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op het verbeteren van de leefomstandigheden in steden voor de onderste klasse van de bevolking in ontwikkelingslanden. Ook is er subsidie...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor algemeen nut beogende organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende organisaties en projecten, waaronder kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor Rooms-Katholieke Parochies

  Financieel ondersteunen van noodlijdende Rooms-Katholieke Parochies in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Per jaar is er tussen de € 5.000 en € 54.376 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie...