Subsidiekalender

februari 2024

 1. 28 Feb
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst, met de nadruk op fotografie en video

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst, met de nadruk op fotografie en video. Het fonds staat open voor kunstenaars met een zekere reputatie...

  -
 2. 29 Feb
  Subsidies

  Subsidie voor virtuele internationale samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse studenten

  Subsidie voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een virtueel internationaal samenwerkingsproject tussen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en in andere landen waarbij tussen...

  -

maart 2024

 1. 01 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ANBI's voor projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Subsidie voor Anbi instellingen (algemeen nut beogende instellingen) met medische, sociale of culturele doelstellingen. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan kleinschalige projecten waar ook gewerkt...

  -
 2. 28 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie culturele ontwikkeling leerlingen

  Culturele instellingen en scholen voor vmbo, vso en pro kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op de culturele ontwikkeling van leerlingen. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal...

  -
 3. 28 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie culturele ontwikkeling leerlingen

  Culturele instellingen en scholen voor vmbo, vso en pro kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op de culturele ontwikkeling van leerlingen. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal...

  -
 4. 31 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het milieu

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die gericht zijn op de belangen van kinderen en het milieu, waaronder verduurzaming van de planeet. Omdat het fonds werkt met een shortlist is het...

  -
 5. 31 Mar
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het milieu

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die gericht zijn op de belangen van kinderen en het milieu, waaronder verduurzaming van de planeet. Omdat het fonds werkt met een shortlist is het...

  -

april 2024

 1. 07 Apr
  Subsidies

  Subsidie voor zorgaanbieders

  Subsidie voor zorgbehandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, omdat de effectiviteit nog niet is bewezen. Zorgvormen die in aanmerking komen voor deze...

  -
 2. 15 Apr
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor jonge kunstenaars, op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet

  Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet. De financiële ondersteuning is bedoeld voor zaken als een eigen kunstproject, studiebeurzen, stages en...

  -
 3. 24 Apr
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor samenwerking culturele en sociale organisaties

  Subsidie voor het stimuleren van cultuurparticipatie door mensen voor wie in de huidige samenleving cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is. Dit doet het Fonds door het mede mogelijk maken van...

  -
 4. 30 Apr
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie onderzoek en proefschriften Multipel Myeloom en de ziekte van Waldenström

  Financiële ondersteuning van onderzoek gericht op Multipel Myeloom (ziekte van Kahler) en de ziekte van Waldenström. Er is subsidie beschikbaar voor kleine onderzoeksprojecten, aanvulling op lopende...

  -

juni 2024

 1. 30 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor bibliotheken

  Subsidie voor bibliotheekstichtingen voor het toekomstbestendig maken van bibliotheken. Bijvoorbeeld door het invoeren van een vernieuwende programmering met andere partners, het ontwikkelen van...

  -
 2. 30 Jun
  Subsidies

  Subsidie elektrische autos

  Subsidie voor de aanschaf of lease van nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto's in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren om zo de emissie van CO2 te verminderen. De subsidie...

  -

augustus 2024

 1. 28 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen en verenigingen, culturele professionals en privé personen

  Subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat makers van cultuur zich o.a. artistiek-inhoudelijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die stimuleren dat cultuurmakers...

  -
 2. 28 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen en verenigingen, culturele professionals en privé personen

  Subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat makers van cultuur zich o.a. artistiek-inhoudelijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die stimuleren dat cultuurmakers...

  -

september 2024

 1. 17 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor samenwerking tussen culturele- en sociale sector

  Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de...

  -
 2. 30 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en hun participatie in de samenleving...

  -
 3. 30 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor virtuele internationale samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse studenten

  Subsidie voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een virtueel internationaal samenwerkingsproject tussen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en in andere landen waarbij tussen...

  -

oktober 2024

 1. 01 Oct
  Subsidies

  Subsidie inhuren extra personeel om woningbouw te versnellen

  Subsidie voor het inhuren van extra personeel om de uitvoering te versnellen van woningbouwprojecten met sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000...

  -
 2. 01 Oct
  Subsidies

  Subsidie recreatie en toerisme

  Subsidie voor activiteiten gericht op recreatie en toerisme. De activiteiten moeten gericht zijn op het versterken van het aanbod van recreatief groen, het recreatief (route)netwerk, de duurzame...

  -
 3. 01 Oct
  Subsidies

  Subsidie versnellen bouw betaalbare woningen: sociale huurwoningen en huurwoningen met een huur lager dan € 1.000 voor middeninkomens

  Subsidie voor gemeenten voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject met betaalbare woningen, zoals sociale huurwoningen en...

  -
 4. 01 Oct
  Subsidies

  Tweejarige subsidie podiumkunsten: muziek, theater, dans, muziektheater of mengvormen daarvan

  Subsidie voor podiumkunstinstellingen voor een professioneel uit te voeren productie of festival op het gebied van professioneel theater, muziek, dans, muziektheater of mengvormen daarvan met een...

  -

november 2024

 1. 01 Nov
  Subsidies

  Subsidie versnellen woningbouw

  Subsidie voor projecten die zonder subsidie niet tot stand komen en gericht zijn op het bevorderen en versnellen van de woningbouwproductie en het voorkomen van stagnatie van de woningbouwproductie...

  -

december 2024

 1. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie culturele organisaties en culturele talenten om aan hun ontwikkeling te werken: ook aan te vragen door culturele talenten

  Subsidie voor culturele organisaties gericht op talentontwikkeling via het principe van cultureel vermogen, waarbij talenten met ondersteuning van cultureel professionals in een afgebakende periode...

  -
 2. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie gericht op stimuleren van fysiek sportief en recreatief bewegen in de buitenruimte

  Subsidie gericht op bevordering van fysiek sportief en recreatief bewegen. De subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op ingrepen in de fysieke leefomgeving die het sportief en...

  -